Hälsinglands Utbildningsförbund

Lotta Svensson, fil dr i sociologi

Bild på Lotta Svensson

Lotta Svensson disputerade i sociologi vid Linköpings Universitet i juni 2006 med avhandlingen "Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter." Länk till annan webbplats.

Forsknings- och intresseområden

Barns och ungdomars livsvillkor, regional utveckling, interaktiv forskning, spänningsfältet centrum-periferi-kön-klass och dess betydelse för ungdomars delaktighet.

Uppdrag

Pågående

Avslutade

 • Huf-representant i EU-projekt Connected learning. Att göra lärande tillgängligt för alla. http://connected-youth.eu/ Länk till annan webbplats.. 2018-2021 http://connected-youth.eu/ Länk till annan webbplats.
 • Samordnare av insamling av dagboksanteckningar från tiden med Coronapandemin. 2020-2021
 • Utarbetande av Modell för motverkande av segregation i regionen Gävleborg, finansierat av Delegationen mot segregation. Tillsammans med Mikael Vallström.2021
 • Huf-representant i EU-projekt, Erasmus+, KnowHubs, om lärcentras roll som mötesplats, motor och mäklare. 2017-2020
 • Intervjuer till utställningen Lämna eller stanna? Hälsinglands Museum, 2018
 • Följeforskare vid utvecklingsprojekt Hälsofrämjande skola, Bergviksskolan, Söderhamn vt-2018
 • Rapport om Yrkeshögskoleutbildningen Kulturkommunikatör, Hälsinglands utbildningsförbund, 2018
 • Kartläggning, analys och plan mot segregation, Delegationen mot segregation, tillsammans med Mikael Vallström. 2018
 • Forskningssammanställning om studiemotivation, Hälsinglands Utbildningsförbund, 2018
 • Deltagare i projekt Klass i Sverige, Katalys, 2018
 • Forskningssammanställning om Barn i familjehem, FoU Välfärd, Region Gävleborg. 2019
 • Eget forskningsprojekt "Vilka unga ska utveckla landsbygden — och hur?" förlagt vid Uppsala Universitet, med finansiering från FORMAS Länk till annan webbplats., där syftet är att teoretiskt belysa, förankra och utveckla de försök som görs för att göra unga mera delaktiga och ge dem möjligheter att påverka ortens/kommunens utveckling.
 • Expert i EU-Erasmus+projekt "Opposing Force". Att ge unga verktyg för att kunna arbeta och försörja sig i hemregionen, och inte tvingas iväg. Deltagande länder: Island, Irland, Rumänien och Sverige (projektkoordinator).
 • Följeforskare vid Region Gävleborgs arbete med den regionala barn- och ungdomsstrategin.
 • Del i FORMAS- finansierat forskningsprojekt: "När verkligheten inte stämmer med kartan. Sociala och kulturella förutsättningar för landsbygdens hållbara utveckling." Förlagt till SLU och FoU Söderhamn.
 • Medlem i referensgrupp vid utvärdering av Leader Uross, utvärderare Doing Rural och SLU.
 • Medlem i processgrupp för Avtryck: teaterprojekt om framtiden. Kulturbryggan, ABF m fl
 • Representerar Sverige i "Thematic Initiative: Youth and Youth Farmers in Rural Areas" in European Network for Rural Development, EU.
 • Gör intervjuer till Folkteatern i Gävleborgs projekt "50 gävleborgare berättar".
 • Följeforskare i projekt ECECC. The ECECC stands for Embedding a Culture of Enterprise and Creativity in the Curriculum and is a project within the EU program Lifelong learning Comenius (centralised).
 • Utvecklingsstöd  i projekt “Resurs X" (regionalt resurscentra för jämställd tillväxt).
 • FAS-anställning som ungdomsforskare 2007-2012, förlagd som forskarass. vid Uppsala Universitet,
 • Undervisning om "geografiska förhållanden" vid lärarutbildningen, Uppsala Universitet, i kurs: Barn och ungdomar i samhället. Ht10+vt11.
 • Deltagande i projekt och medförfattare till rapport från "Ungas organisering", (Leader Astrid Lindgrens Hembygd och Ungdomsstyrelsen).
 • Del av utvärdering av Högtrycket, ett samverkansprojekt mellan Af, Fk, Soc och andra förv i Söderhamns kommun
 • Undersökning "Ungdomar och regional utveckling. Var står vi idag?" Regionförbundet Kalmar.
 • Utvecklingsstöd i projekt "Landsbygd 2.0" (Hela Sverige ska leva och ungdomsorganisationer)
 • Samverkan med Virserums konsthall inför utställningen "I Unga Ögon-09".
 • Processutvärdering av projekt "Drivkraft Länk till annan webbplats.", Barn och utbildningsnämnden, Söderhamns kommun.
 • Medverkan som expert vid projekt "Jämställd vägledning", projektägare SAGA, Regionalt resurscentrum för kvinnor i Gävleborg, 2007.
 • Processutvärdering av projekt "Ungdomsprogrammet i Bräcke", Samordningsförbundet i Bräcke, 2007.
 • Utvärdering av projekt "Lokal mat för turism och förädling", Hushållningssällskapet Dalarna Gävleborg, 2006.

Publikationer

Publikationer i böcker, artiklar och rapporter

Rapporter Fou Söderhamn

Föredrag vid konferenser och utbildningar

 • Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige". På Landsbygdsriksdagen, Östersund maj-18
 • Lämna eller stanna? Om ungdomars livsval. Arr Heimbygdas rådslag, Östersund, mars-18
 • Lämna eller stanna; ungas möjligheter i ”resten av Sverige”, hur läget ser ut och hur normer påverkar. Arr Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborgs höstkonferens, Norrsundet, november-17
 • Klassamhällets tystade röster och perifera platser. Arr Katalys, ABF, Stockholm. Mars-18
 • Webbinarium: Lämna eller stanna? Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige" nr 6 i Landsbygdsnätverkets serie Landet lär. April -18
 • ”Framtiden för våra ungdomar.” Landsbygdsdagen i Bergvik, aug-17
 • ”Den urbana normen” 2017 Kulturting Västra Götaland, Göteborg april-17
 • "Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån!" Symposium 2017, Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet,mars-17
 • Moderator och föreläsare vid Landsbygden, är det resten av Sverige? Föreningen Allis 20 år, Söderhamn feb-17
 • ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån” Konf Växa eller krympa, arr FoUI, Norrbottens kommuner, Luleå okt-16
 • ”Hur kan kommunala lärcentra utveckla landsbygderna?” Parlamentariska landsbygdskommittén, Riksdagen, juni -16
 • ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån” Nitus vårstämma, Söderhamn april-16
 • ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån” Framtidsakademin, Uppsala april-16
 • ”Ungdomars möjligheter att bidra till utvecklingen på landsbygden och i mindre orter och städer.” Vid Höstkonferens för en god bebyggd miljö, arr Länsstyrelsen i Jönköpings län, sept -15.
 • ”Youth and local development – Dream factory and participation” Föreläsning i Miercurea Ciuc, Rumänien, arr Soros Educational Center Foundation, maj 2015.
 • ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån”. Föreläsning vid Missionskyrkans kvinnofrukost, Söderhamn, mars 2015.
 • "Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån". Föreläsning vid årsmöte för Gävleborgs s-kvinnor, Söderhamn, mars 2015.
 • ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån”. Slutkonferens projekt Ung i Torndalen, Övertorneå,  mars 2015.
 • Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån Länk till annan webbplats.” Föreläsning via videokonferens till lärcentra i Sverige, arr Nitus (Nätverket för kommunala lärcentra), feb 2015.
 • ”Vad har identitet, skola och flyttande med varandra att göra?” Föreläsning vid RUN-riksdag (regionalt utvecklingsnätverk) Sundsvall, feb 2015.
 • ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån” Föreläsning vid Campus Västervik, arr Västerviks kommun, feb 2015.
 • ”Yeah, are you staying here? Are you stupid or what” Föreläsning i Höfn, Island, arr Nyheimar, jan 2015.
 • ” Min forskning om unga och regional utveckling” Vid seminariedag arrangerad av Hälsingeutbildning ekonomisk förening, Söderhamn, jan 2015.
 • “How did we do to change the atmosphere ….” Seminar at the flagship project “EU Sustainable Rural Development through Youth Participation, Innovation and Entrepreneurship” learning conference, Högsby, Sweden nov 2014.
 • ”Min forskning om unga” Föreläsning vid ”En dag där unga är i fokus”, arr Regionförbundet Jämtlands län, nov 2014.
 • ”Vinna och försvinna”. Föreläsning vid konferens: Unga i regional utveckling. Den nya ungdomspolitiken – vad innebär den för regionerna?, arr Reglab och MUCF, Högbo Bruk, okt 2014.
 • “Opposing force”, research made by PhD Lotta Svensson, as a foundation for the project. At the first meeting in the Opposing Force KA2AE, Erasmus+, Söderhamn, Sweden oktober 2014.
 • "Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån”. Föreläsning vid: Rikskonferens #ungapålandsbygden. Arr Hela Sverige ska leva, Vi unga, Nätverket U-land och 4H. Hallsberg, sept 2014.
 • "Vinna och försvinna? Hur tar vi vara på de unga som inte vill flytta?" Föreläsning vid konferens 250 möjligheter, arr bl a Jönköping International Business School och Jordbruksverket, Jönköping, aug 2014.
 • "Vinna och försvinna?" Föreläsning vid Ungdomsvecka, Jordbruksverket, Jönköping, maj 2014.
 • "Ung idag" vid "Vem gestaltar framtiden? En samtalskväll om unga vuxnas levnadsvillkor i Gävle och Gävleborg" Arr: Högskolan i Gävle m fl. Gävle april 2014.
 • "Lokal identitet, ur ett Söderhamnsperspektiv". Föreläsning för masterstudenter vid Uppsala Universitet, Instutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, feb 2014.
 • ”Kan en lokal facebookgrupp bidra till social hållbarhet? Slutseminarium för FORMASfinaniserat projekt :När verkligheten inte stämmer med kartan, sociala och kulturella förutsättningar för landsbygders hållbara utveckling. Arr: FoU Söderhamn och SLU. Söderhamn, dec 2013.
 • ”Här får du bara vara med om du flyttar härifrån”, vid Landsbygdsforum. Arr: Regeringskansliet, Landsbygdsdepartementet. Stockholm dec 2013.
 • ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån” Vid temadag: Fokus Unga Vuxna. Arr: Coola Krafter, Leader Terra et Mare, Kulturkonter i Stenungsund, nov 2013.
 • ”Ungdomar, utflyttning och högre utbildning” vid CKS kommundag okt 2013, arr Linköpings universitet.
 • ”Ökad delaktighet –en vinst för alla” Konferens Young Voices, Arr: Skärgårdsstiftelsen och Skärgårdsungdomarnas riksorganisation, Stockholm okt 2013.
 • "Yeah, are you staying here, are you stupid or what?!" University of Tirane, Albania, april 2013.
 • Min forskning i ett nötskal - och kompetensinventering, vid U-lands nätverksträff i Ystad, mars 2013.
 • "Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån" Kulturfrukost, Gävle, mars 2013.
 • "Hur vet vi att vi lyckas?" vid Reg Gävleborgs processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik, Bollnäs, aug 2013.
 • Forskning runt barn och ungdomssatsningarna i Söderhamn Länk till annan webbplats.. Vid internationell konferens om entreprenöriellt lärande "With full speed into the future", Söderhamn, april 2012.
 • "Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån — om att flytta eller bo kvar". Arr: Lindesbergs kommun. Lindesberg, jan 2012.
 • "Ungdomars bristande intresse för regional utveckling — en självuppfyllande profetia?" Del i halvdagsseminarium. Arr: Innovativa Blekinge, Dfr och Doing Rural. Ronneby jan 2012.
 • Turism — en väg till utveckling?" Tillsammans med kulturgeograf Peter Möller. Konferens "Landsbygden en vinnare 2025". Arr: Leader Astrid Lindgrens Hembygd, nov 2011.
 • "Måste man flytta för att vara lyckad?" Konferens: Framtidens vägledning i skolan. Arr Teknologisk Institut, Stockholm, okt 2011.
 • Paneldiskussion "Vad spelar roll?" Konf "Myter och framgångsfaktorer" arr Region Gävleborg, maj 2011.
 • "Måste man flytta härifrån för att få vara med?" Vårkonferens, arr UV Net, Lycksele maj 2011.
 • "Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån — om ungdom och regional utveckling" Samverkanskonfererensen Kalixsamtalet, arr Kalixföretagarna och Kalix kommun, Kalix mars 2011.
 • "Från skoskav till ungdomslyft" tillsammans med Söderhamns kommunalråd Eva Tjernström, vid Nationell Ungdomspolitisk Konferens: Från LUPP till handling, arr Ungdomsstyrelsen, i Västerås okt 2010.
 • "Goda exempel på regionalt och lokalt utvecklingsarbete", tills m Reg Dalarna, på Landsbygdsriksdagen i Sunne maj 2010.
 • "Ung på landsbygden", arr Leader Bergslagen, Lindesberg april 2010.
 • "Vill du bo här får du flytta härifrån! Konf "Vi antar utmaningen 2", Östersund, arr Kommunförbundet Jämtlands län, mars 2010.
 • "Ungas inflytande och delaktighet" Nordiskt Forskarsamtal i Oskarshamn, feb 2010.

Deltagande i vetenskapliga konferenser

 • The "new peripherality": scaled, contested and relational. Arranged by  RSA-Pemabo Research network, in Aalborg, Denmark october 2013. Paper: How can a  locla facebook group provide opportunities to contribute to a socially  sustainable society? 
  The Periphery and its Host Economy (Pemabo 2012), Isafjördur, Iceland. Presentation av paper; Young people eager to develop the rural areas - how do they arise?
 • Workshopledare i workshop "Doing Rural - identity, generation and development" tills m prof Peter Waara vid konf Nordic Rural Futures: pressures and possibilities I Uppsala, maj 2010.
 • Att arbeta med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning. Redaktör för Paper till HSS09konferens Pdf, 400.3 kB.
 • "Future of the World - but a regional problem" NYRIS 10, Lillehammer, Norge 2008.
 • "Att vara som skoskav. Forskning blir utvecklingsstöd i närhets-distans-balans" HSS-konferens i Jönköping 2007.
 • “Samspel i ord och handling; en modell öve.r interaktiv forskning i praktiken" SIRA-konferens, Stockholm 2004.
 • "Young people, social capital and regional development — who can count on these connections?" Konferens i Glasgow, Skottland 2003, “ Connections that count".
 • "Young people moving — young people staying. Is there anyone that is not a problem?" NYRIS 8, Konferens i Roskilde, Danmark 2003.
 • "Forskning om/eller/och utveckling" HSS-konferens i Ronneby 2003.
 • "Arbetarklass, kvinna, lantis och praktiker" Konferens i Växjö 2002 "Minne, erfarenhet, reflektion".
 • "Som en bro över mörka vatten ..." HSS-konferens i Halmstad 2001.

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Lotta Svensson

Tfn 010-454 13 71

Mobil 072-501 14 02

Enhetschef

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Länkar

Kontakt

Inslag från Tendens i P1 Länk till annan webbplats.
Onsdag 28 oktober 2009 handlade programmet om Lotta Svenssons forskning min forskning om Söderhamn. Medverkade gjorde även Eva Tjernstöm (S) kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund