Hälsinglands Utbildningsförbund

Övrig verksamhet

Hälsinglands Utbildningsförbund erbjuder även forskning och utveckling samt fortbildning, utbildningar och lokaler för näringsliv och organisationer.

Fortbildning och värde­grund genom upplevelse

Forskning och Utveckling

Vi erbjuder ett interaktivt upplevelsebaserat värdegrundsarbete med aktivt deltagande som fort­bildning/ut­bildning/vidare­utbildning för personal, ledning och studerande. Vi varvar höra, göra och reflektera.

FoU - Forskning och utveckling

Forskning och Utveckling

Vår målsättning med FoU-verksamheten är att den ska vara en tillgång för organisationer, det lokala näringslivet och alla som bor här. Det sker bland annat genom skapandet och upprätt­hållandet av forum där forskare och verksamheter kan mötas.

Lokaler och konferensservice

Konferens- och utbildningslokaler

De centrala och strategiska lägena, de moderna lokalerna och den goda servicen gör våra verksamheter till eftertraktade platser för olika arrangemang, möten och utställningar. Välkommen att boka er plats i våra lokaler!

Näringsliv och organisationer

Konferens- och utbildningslokaler

Vi vill tillgodose det lokala näringslivet och organisationer med rätt utbildad personal och goda förutsättningar för ett fortsatt lärande. Vi vill och kan skräddarsy utbildningar för just ditt företag och era behov. Låt oss hjälpa er framåt!

Utvecklings och projekt­verksamhet

Konferens- och utbildningslokaler

Vi arbetar aktivt för utveckling av verksamheten, inte sällan genom samverkan med utbildningsanordnare i Sverige och övriga Europa. Det handlar om en kombination av utveckling och utbyten för elever och lärare, vanligen genom projekt finansierade av exempelvis Erasmus+, Horizon 2020, Atlas, Nordplus, Central Baltic m.fl.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund