Hälsinglands Utbildningsförbund

Målsättning

All forskning har en målsättning och så här lyder vår:

Tillgång och samarbete

Målsättningen med FoU-verksamheten vid CFL är att den ska vara en tillgång för Hälsinglands utbildningsförbund, kommunernas näringsliv, organisationer och alla som bor här.

Ett annat mål är att utveckla FoU som forskarmiljö i Söderhamn och inom Hälsinglands utbildningsförbund, bland annat genom att samarbeta med andra forskarmiljöer och nätverk.

Vi erbjuder en arbetsmiljö för de som vill disputera eller forska på distans.

Kontakt

Kontakt

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund