Hälsinglands Utbildningsförbund

Böcker från FoU Söderhamn

Våra forskare har skrivit en mängd böcker samt deltagit i
/står som redaktör för flertalet samlingsverk.

Böckerna

Här presenteras de verk som våra forskare producerat och/eller deltagit i.

När verkligheten inte stämmer med kartan

Nordic Academic Press, 2014
ISBN 9789187675102

Mikael Vallström (red)
Maria Vallström
Lotta Svensson

Boken visar hur mer långsiktiga mål kan vara möjliga att nå om de bygger på platsernas sociala och kulturella resurser. Budskapet är att det behövs nya utgångspunkter för att komma tillrätta med vår tids kanske mest svårlösta fråga: den om det hållbara samhället.

Boken När verkligheten

Motbilder

Länsmuseet Gävleborg, 2014
ISBN 9789186169084

Maria Vallström
Lennart Engström

Mindre orter där industrin fungerat samhällsbyggande beskrivs ofta negativt. Invånarna sägs lida av ”bruksanda” och de som ”bor kvar” betraktas med skepsis. De före detta industriella miljöerna har lämnats att förfalla och blivit föremål för en slags estetisering som riskerar att rubba stolthet och självbild på orten.

Boken När verkligheten

Fraser of Allander Institute Economic Commentary

University of Strathclyde
ISSN 2-46-5378

Maria Vallström
Lotta Svensson

Artikel "We don´t want you to join us if you don´t leave us!" Artikel "Living in the ruins or buried alive? Conditions for sustainable development in former single industry communities."

Boken När verkligheten

På anstalt

Jamtli förlag, Östersund, 2012
ISBN 9789179482398

Veronica Olofsson
Mikael Eivergård
Maria Vallström

I det moderna samhälle som växte fram från 1800-talets slut krävdes det en ny sorts självständig människa. Anstalterna är en viktig men ofta förbisedd del av detta, eftersom de representerar ett nytt sätt att hantera dem som inte passade in.

Boken När verkligheten

Världens opålitlighet

Karlstad University Studies, 2011:18
ISBN 9789170633508

Ingalill Stefansson

Avhandlingen presenterar en studie om livsförståelsearbete i särskolan. Livsförståelsearbete är "på riktigt", på elevernas betingelser.

Boken När verkligheten

Vem bygger landet?

Gidlunds förlag 2011,
ISBN 9789178448296

Peter Möller (red)
Lotta Svensson

Utöver de svåröverskådliga ställningstaganden som alla unga har att brottas med så måste den som vuxit upp på en mindre ort också ta ställning till om det man önskar går att få på hemorten eller om en flytt är vad som krävs.

Boken När verkligheten

Att återerövra framtiden

Nordic Academic Press, Lund 2011
ISBN 9789185509584

Mikael Vallström
Maria Vallström

Småstadskommunen Söderhamn har varit hårt drabbad sedan industrisamhället dödförklarades. Nedläggningarna och neddragningarna har avlöst varandra och ungdomarna flyttade ifrån staden för att finna sin framtid. Men efter några radikala vägval har kommunen fått ett nyväckt hopp.

Boken När verkligheten

Skogens moderna rum

Länsstyrelsen Jämtlands län, 2010
ISBN 9789185123193

Maria Vallström

Under 1900-talet skedde en stor expansion av skogsarbetet och det pågick ett intensivt utvecklingsarbete där som byggde på moderna idéer som rationalisering, professionalisering och specialisering.

Boken När verkligheten

Ungas organisation över tid

Astrid Lindgren hembygd,
och Ungdomsstyrelsen, 2010

Peter Waara
Jytte Rüdiger
Lotta Svensson

Ungas organisering över tid sätter sökarljus på ungas delaktighet i samhället. Mot en bakgrund av att ungas intresse för att organisera sig tycks minska förs en diskussion om långsiktigheten i dagens demokratiska system.

Boken När verkligheten

Astrid Lindgrens världar i Vimmerby

Nordic Academic Press, 2010
ISBN 9789185509416

Leif Jonsson (red)
Lotta Svensson

Vad kan hända i ett samhälle där det finns en blomstrande upplevelseindustri kopplad till ett kulturarv? Det är den fråga som författarna belyser ur en rad perspektiv.

Boken När verkligheten

Fokus 10

Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:10
ISBN 9789185933341

Lotta Svensson

Bred belysning av ungas inflytande och delaktighet i det svenska samhället. Tar upp frågor om hur ungas inflytande ser ut i familjen, på fritiden, i skolan, på arbetsmarknaden och i den representativa demokratin. Rapporten belyser även villkoren för unga på landsbygden.

Boken När verkligheten

En bok om flickor och flickforskning

Studentlitteratur, Lund 2010
ISBN 9789144057354

Anna-Karin Frih, Eva Söderberg (red)
Lotta Svensson

I den här boken presenteras forskning om flickor ur humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Författarna visar hur definitioner av flickor i tid och rum har förändrats och hur både flickorna och den samhälleliga synen på dem har påverkats.

Boken När verkligheten

Tidens termik

Borea Förlag, Umeå 2009
ISBN 9789189140622

Rebecka Lennartsson, Anna Hagborg, Maria Vallström (red)
Mikael Vallström

Den moderna tiden har fött många nya ord som är relaterade till hastighet: fartvind, hastighetsrekord, tempo, speed, uppsving. Det är ord som för knippas med utveckling och expansion, framåt anda och förbättring.

Boken När verkligheten

Gemensamt kunskapande - den interaktiva forskningens praktik

Växjö University Press, 2008
ISBN 9789176366219

Bengt Johannisson, Ewa Gunnarsson, Torbjörn Stjernberg (red)
Lotta Svensson

De flesta svenska interaktiva forskningsmiljöer har glädjande nog satt sina avtryck i denna antologi. En tvådagars workshop på vackra Sätra Brunn i Västmanland i december 2006 gav bokprojektet den avgörande inspirationen.

Boken När verkligheten

Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån...

Vulkan förlag, 2008

Lotta Svensson

Idag tappar 250 kommuner sin unga befolkning, som ofta söker sig till storstadsregioner eller till universitetsorter, bland annat för utbud, studier och arbete. Men vad ligger egentligen bakom denna trend?

Boken När verkligheten

Ungas framtidsvägar

Agoras årsbok, 2006
ISBN 9789189483453

Jonas Olofsson & Anna Thoursie (red)
Lotta Svensson

Det brukar heta att ungdomarna representerar framtiden och därför ska garanteras bästa tänkbara villkor. Men verkligheten talar ett annat språk.

Boken När verkligheten

Läsforskning - till nytta för praktiker?

CFL Söderhamn, 2007
ISBN 9789197211239

Ingalill Stefansson

Fakta och reflektioner från en forskarkurs.

Boken När verkligheten

Med den andres liv i min hand

CFL Söderhamn, 2005
ISBN 9197571601

Ingalill Stefansson

Reflektioner kring den sociala omsorgens symmetri, värdegrund, etik och filosofi.

Boken När verkligheten

Etiska torg i daglig verksamhet

CFL Söderhamn, 2002
ISBN 9197211206

Ingalill Stefansson

Beskriver en snart fyraårig process av vardagslärande för en grupp handledare vid daglig verksamhet i Söderhamns kommun.

Boken När verkligheten

Vinna eller försvinna?

Linköpings universitet, 2006
ISBN 918552350X

Lotta Svensson

Med utgångspunkt i Söderhamnsungdomarnas vardag visar denna avhandling vilka drivkrafter som påverkar ungdomar i de beslut de fattar om att stanna kvar i, eller flytta ifrån, hemregionen.

Boken När verkligheten

Det förflutnas närvaro

Riksantikvarieämbetet, Stockholm 2006
ISBN 9789172094321 

Mikael Vallström

Hur förhåller sig kulturarv till människors vardagliga erfarenheter av det förflutna? Hur kan förhållandet mellan historieskrivaren och de som är historieskrivandets föremål bli mer jämlikt? Med utgångspunkt i olika berättelser om en bosättning i Norrlands inland diskuteras kulturarvets ställning, aktualitet och angelägenhet i vår egen samtid.

Boken När verkligheten

Mixed methods in youth research

Finnish Youth Research Society, Helsingfors 2005
ISBN 9525464229

Helena Helve (red)
Lotta Svensson

Artikel "An interactive approach and combined methods: Development of applied youth research"

Boken När verkligheten

Glänta 1-2.05

Tidskriften Glänta, Göteborg 2005
ISSN 1104-5205

Mikael Vallström

Temanummer om svensk humanioras "kris" och möjliga framtid. Med artikel av Mikael Vallström: "Kan kulturarv vara subversiva? Utkast i tidslighetens politik."

Boken När verkligheten

Arbetslöshet och arbetsfrihet

Uppsala universitet, 2003
ISBN 9150616781

Maria Vallström

Den här avhandlingen i etnologi behandlar arbetsmoral och tidsuppfattning med utgångspunkt i 1990-talets abetslöshet.

Boken När verkligheten

Det autentiska Andra

Uppsala universitet, 2002
ISBN 9150616064

Mikael Vallström

Hur ska vi egentligen förhålla oss till skillnad, till det som är helt annat och annorlunda? Hur kan vi finna ett etiskt och existentiellt hållbart förhållningssätt till andra människor?

Boken När verkligheten

Det urbana rummet

Korpen, Göteborg, 1999
ISBN 9789173746236

Gösta Arvastson (red)
Maria Vallström

Det här är en studie av den moderna storstaden - med London som exempel - av en grupp svenska etnologer.

Boken När verkligheten

Järnbur eller frigörelse?

Studentlitteratur, Lund 1999
ISBN 9789144007960

Gösta Arvastson (red)
Maria Vallström
Mikael Vallström

I den här boken behandlas modernitet och kultur, och hur det svenska samhället har stöpts om under 1900-talet. Främst är det efterkrigstiden som fångat författarnas intresse.

Boken När verkligheten

Kontakt

Kontakt

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund