Hälsinglands Utbildningsförbund
Toppbild

Fortbildningspaket

Vi erbjuder ett interaktivt upplevelsebaserat arbete med aktivt deltagande som fort­bildning/ut­bildning/vidare­utbildning för personal, ledning och studerande. Vi varvar höra, göra och reflektera.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Vi jobbar med förändrad förståelse, och det här kan vara ett sätt att stärka gruppen, samt individen i gruppen.

För att få en förändrad förståelse så krävs upplevelse. Utan känslomässig inlevelse och upplevelse rubbas inte invanda förhållningssätt, enbart teori åstadkommer sällan förändring.

Utbildningens innehåll och metod utformar vi efter era önskemål och förutsättningar.

Exempel på teman vi erbjuder:

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Rektor

Erik Nilsson

Tfn 010-454 13 72

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund