Hälsinglands Utbildningsförbund

Gruppen och individen

Ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med bemötande, förståelse och acceptans.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Allt börjar med kommunikation! Hur kommunicerar jag och hur tas det emot av andra. Hur gör vi i vår grupp. Hur är våra emotionella och relationella förmågor. Vad vinner vi på att utmana vår bekvämlighetszon?

Vi arbetar även med att iscensätta upplevelser och situationer. Att identifiera, tolka och bygga situationer utifrån givna teman.

Arbetet bygger mycket på att reflektera och analysera sin egna och andras upplevelser. När vi upplever och undersöker försätter vi oss i andras situation och sammanhang. Deltagarna utvecklar sin fantasi, sin förmåga att uttrycka sig, sin förmåga att ta ställning samt sin förmåga att samarbeta eftersom allt arbete sker i grupp.

Vi arbetar även med gruppen gemensamma kapital. Vilka är mina individuella styrkor och hur kan de bäst bidra till gruppens gemensamma arbete. Att bli medveten om sin egna roll i gruppen för att utvecklas som individ. Att kunna sätta ord på denna process och reflektera kring sitt egna lärande.

Vidare arbetar vi med att få syn på sin egna funktionalitet. Hur fungerar jag i en grupp och varför. Vad har jag med mig in i en situation och hur använder jag mig av det i mitt arbete med andra. Vi förtydligar och belyser skillnaderna vi alla bidrar med och på vilket sätt det kan berika gruppens arbete.

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund