Hälsinglands Utbildningsförbund

Inkludering

Här beskriver vi hur ett inkluderingsseminarium fungerar och ett förhållningssätt till just inkludering. Vi jobbar med ett aktivt deltagande och ett interaktivt arbete med gruppen.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

INKLUDERING - ETT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Våra erfarenheter från den unika inkluderande utbildningen Kulturkommunikatör ligger till grund för denna workshop. Vi blandar berättelser och exempel från utbildningen med interaktivt arbete där vi utforskar gruppens samlade kompetens och individens styrka.

Vi samtalar om olika funktionsförutsättningar och strukturer i samhället och på arbetsplatsen som hindrar människor från att uppnå sin fulla potential. Vi ser gärna att deltagarna har genomgått webbutbildningen e-autism innan workshopen.

INKLUDERINGSSEMINARIUM

En upplevelsebaserad interaktiv utbildningsdag som bygger på aktivt deltagande. Vi blandar höra, göra och reflektera. Temat kan anpassas efter beställarens önskemål.


För bästa upplevelse rekommenderar vi en grupp med blandade yrkesroller.

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!


Referens från fortbildningsbeställare:

Cecilia Hillgren

Utvecklingsledare BOS / projektledare Aktiv fritid / Utbildare DMO

Gävle kommun

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund