Hälsinglands Utbildningsförbund

Inkludering - ett förhållningssätt

Att ha ett inkluderande förhållningssätt handlar om att möta människor med ett öppet sinne, att inte förutsätta att en fungerar och uppfattar världen som jag själv.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Varje dag möter vi människor både som privatpersoner och i yrkesrollen.

  • Vad vet vi om dessa människor och deras funktionalitet och behov?
  • Vad vet vi om vår egen funktionalitet?
  • Hur medvetna är vi om våra egna behov?

Att ha ett inkluderande förhållningssätt handlar om att möta människor med ett öppet sinne, att inte förutsätta att en fungerar och uppfattar världen som jag själv.

Denna halvdagsutbildning låter människor med olika funktionaliteter komma till tals.

Genom praktiskt arbete med gruppen och individuellt, samt samtal om samhället och dess förutsättningar och strukturer skapar vi förutsättningar för att ha ett mer inkluderande förhållningssätt både privat och i yrkeslivet.

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!


Referens från fortbildningsbeställare:

Cecilia Hillgren

Utvecklingsledare BOS / projektledare Aktiv fritid / Utbildare DMO

Gävle kommun

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund