Hälsinglands Utbildningsförbund

NPF - neuropsykiatriska funktionsvariationer

Kunskap om hur hjärnan ger oss olika förutsättningar är ett måste för att som professionell kunna möta och bemöta sina kunder. Mötet med människan är det som ska bana vägen.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Att förstå andra personer handlar om att förstå sin egen och andras funktionalitet, att våga kommunicera och att se styrkan i olikheterna. Hur fungerar jag i en grupp och varför? Vad har jag med mig in i en situation och hur använder jag mig av det i mitt arbete med andra?

"Två människor som förstår att de inte förstår varandra förstår varandra bättre än två människor som inte förstår att man inte förstår varandra" Citat från person med Asperger

Vi förtydligar och belyser skillnaderna vi alla bidrar med och på vilket sätt det kan berika gruppens arbete. Detta varvas med upplevelsebaserade övningar eftersom förändrad förståelse kräver upplevelser. Utan känslomässig inlevelse rubbas inte invanda förhållanden.

  • Kort föreläsning om hjärnans funktion.
  • Kartläggning av din egen funktionalitet.
  • Upplevelsebaserat, interaktivt, inkluderingsarbete med gruppen.
  • Samtal och reflektion.
  • Att göra på normens sätt med icke normativa förutsättningar.

Kan göras ½ dag som grundutbildning eller heldag med fördjupning.

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!

Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund