Hälsinglands Utbildningsförbund

Förändringsarbete om norm och genus

Vi undersöker vilka normer vi lever under, samt vad det är som skapar vilka förutsättningar och förväntningar vi får.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Vi undersöker begreppen och innebörden av Norm och Genus.

Ett arbete som passar väl för dig som undervisar eller för dig som kommer i kontakt med barn och unga i ditt arbete.

NORM:

Normer kan beskrivas som underförstådda och allmänt delade regler för hur vi ska bete oss mot varandra samt tycka och tänka i olika frågor

Den som lever innanför normens gränser märker sällan av dem, medan den som bryter mot normen riskerar att utsättas för bestraffning.

Att arbeta normkritiskt betyder att man försöker hitta vilka normer som finns för att förändra dem så att ingen person diskrimineras.

Vi undersöker vad det innebär att aktivt sträva efter att förändra sin undervisning/arbetssätt och medvetet undvika att "göra som vanligt". Vad det innebär att konfronteras med sig själv och sina egna levnadsförhållanden, liksom sina egna erfarenheter, uppfattningar och föreställningar.

GENUS:

Att skapa villkor för att ge flickor och pojkar, killar och tjejer, män och kvinnor samma möjligheter till utveckling, kunskap, social kompetens, glädje och utmaning. Utan att hämmas av traditionella könsmönster.

Vi jobbar med att synliggöra, problematisera och utveckla deltagarnas föreställningar och könsmyter.

Det är inte de biologiska skillnaderna i sig som utgör genus, utan varje människas tolkning av dessa.

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!


Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund