Hälsinglands Utbildningsförbund

Fortbildning personalgrupper och arbetsgrupper

Allt börjar med kommunikation. Hur kommunicerar jag och hur tas det emot av andra. Hur gör vi i vår grupp? Hur är våra emotionella och relationella förmågor?

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Arbetet bygger mycket på att reflektera och analysera sin egna och andras upplevelser. Vilka behov finns på din arbetsplats?

FÖREBYGGANDE & HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE

En individ- och gruppstärkande fortbildning som bygger på reflekterande process. Stärker arbetslaget och utvecklar självkännedom, relationella förmågor, samarbete och kommunikation. För grupper i behov av ett tillåtande, utvecklande, gruppstärkande klimat.

Förändrad förståelse kräver upplevelser. Utan känslomässig inlevelse rubbas inte invanda förhållande. Enbart teorier åstadkommer sällan förändring.

T.E.A.M – Together everyone achives more

Vi arbetar med problemlösande samarbetsträning för att synliggöra varje persons styrkor, och på vilket sätt var och en bidrar till att gruppens samarbete underlättas. Deltagarna blir medvetna om gruppens samlade kapacitet. Deras individuella styrkor blir gruppens gemensamma kapital. Vem är du i gruppen och varför. Att bli medveten om sin egna roll i gruppen för att utvecklas som individ. Att kunna sätta ord på denna process och reflektera kring sitt egna lärande.

KOMMUNIKATION OCH INKLUDERING

Vi arbetar med att få syn på vår egna funktionalitet. Hur fungerar jag i en grupp och varför. Vad har jag med mig in i en situation och hur använder jag mig av det i mitt arbete med andra.

Ett personlighetsutvecklande perspektiv. Varför gör jag det jag gör. Varför arbetar jag med det här. Hur är min funktionalitet, och hur är mina kollegers funktionalitet. Vem är jag, hur beskriver jag mig själv, vilka är mina sammanhang. Vad är mina kollegers styrkor. Hur är vårt sätt att kommunicera. Hur är våra emotionella och relationella förmågor.

VÄRDEGRUNDER

Vad är norm/"normalt" på vår arbetsplats, i vår stad, i samhället. Vem röst hörs och varför. Vilka gemensamma värderingar har vi. Hur styr de oss. Hur lever vi upp till dem. Vi identifierar och tar till oss av varandras tankar, åsikter och funderingar. Hur blir jag en möjliggörare till förändring.

KROPPSPRÅK, ATTITYDER OCH BEMÖTANDE

Vi utvecklar vårt kroppsspråk och vår kommunikation. Vad berättar jag med kroppen samt hur kan jag påverka det. Vilka signaler sänder jag ut. Vilka signaler snappar jag upp. Hur påverkar mina förutfattade meningar om en person mitt bemötande av denna. Vad vinner vi på att utmana vår bekvämlighetszon. Vi förtydligar och belyser skillnaderna vi alla bidrar med och på vilket sätt det kan berika gruppens arbete.

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!


Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund