Hälsinglands Utbildningsförbund

Skapande skola

Vi vill att deltagarna ska inse vilken betydelsen av kroppsspråk, attityd och ordval har vid kommunikation. Förändrad förståelse kräver upplevelser!

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

VÄRDEGRUNDSARBETE

Att genom dramapedagogik, forumteater och värdegrunds­arbete genomföra ett förändringsarbete med till exempel åk. 4. Allt arbete utgår från upplevelsebaserat lärande med hög delaktighet hos deltagarna.

I detta arbetssätt står handlingen i centrum. Man dramatiserar handlingen i rummet. I drama­pedagogiken och forumteatern ligger fokus på människors sociala och kreativa utveckling. I arbetet med dramapedagogik och forumteater utvecklar man fantasi, sin förmåga att uttrycka sig, sin förmåga att kommunicera, sin förmåga att ta ställning samt sin förmåga att samarbeta eftersom allt arbete sker i grupp.

Vi vill att deltagarna ska inse vilken betydelsen av kroppsspråk, attityd och ordval har vid kommunikation. Att träna samarbete, tillit till varandras styrkor, förståelse från ord till handling, samt kroppsspråkets betydelse vid kommunikation människor emellan.

Allt i ett prestigelöst, lekfullt, inkluderande och tillåtande klimat.

EXEMPEL

Forumteater är som en bild av en verklighetssituation. En rörlig, talande, gestaltande bild. Forumteaterbilden skildrar ett ögonblick eller en tidssekvens som rymmer ett förtryck, en kränkning, eller diskriminering, en maktobalans. Den bilden utmanas av publiken. Publiken går in i bilden. Genom sina olika röster, rörelser och sätt att handla förändras bilden. Publiken går in i scenen och tillför mening.

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar arbetet efter er verksamhet!


Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund