Hälsinglands Utbildningsförbund

Specialutformad utbildning

Vi har kompetens att utforma specialutformade utbildnings­insatser riktat mot personalgrupper så väl som elever.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Vilka behov finns på er arbetsplats? Det kan handla om allt från gruppstärkande T.E.A.M-building till riktade och målstyrda utbildningar som syftar till att stärka elevers kunskaps­utveckling, främja läroplanens värdegrund och uppfyllandemål. Allt i dialog och efter era önskemål.

  • Vi kan exempelvis erbjuda fortbildning för personal som arbetar inom årskurs F-6. Detta kan med fördel göras på ordinarie APT. Det kan handla om en en kortare workshop där man får fort­bildning i övningar man kan göra med eleverna i klassrummet.
  • Vi kan göra utbildningar som är upplevelsebaserade samtidigt som de bygger på skolans läroplaner. På så sätt får skolor och lärare både avlastning och förstärkning i eller utanför klass­rummet.
  • Utbildningar kan utformas förebyggande kring ämnen som konflikthantering, mobbning, utanförskap, inkludering, motivation osv

 

Möjligheterna är många, vänligen kontakta oss för fler alternativ!

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!


Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund