Hälsinglands Utbildningsförbund

Språkutveckling

Med upplevelsebaserat lärande och dramapedagogik arbetar vi med språk-utveckling och jag-stärkande övningar.

Upplevelsebaserat värdegrundsarbete

Med upplevelsebaserat lärande menar vi att lära med hela kroppen. Att inse att det finns olika sätt att ta in kunskap samt låta dessa olika sätt berika varandra. Sätt som kan vara svåra att sätta ord på men som vi lär oss av varje dag.

Bengt Molander har i sin bok "Kunskap i handling" bland annat sagt "Kunskap lever i och genom uppmärksamhet och att lära sig lära – i handling". Det ligger något väldigt klokt i det "att lära sig in i kunskap…" Du stiger in med hela kroppen i kunskapen och är fullt uppmärksam och tillgänglig för den.

I dramapedagogiken står handlingen i centrum.

  • Det jag hör glömmer jag
  • Det jag ser kommer jag ihåg
  • Det jag gör förstår jag

Den här fortbildningen kan vi erbjuda lärare och personal som undervisar på till exempel SFI, som ett komplement för att förstärka och utveckla ordinarie undervisning.

Målet är att ge lärare verktyg för att kunna implementera detta arbetssätt i sin undervisning, att tydliggöra den betydelse kroppsspråk, attityd och ordval har vid kommunikation.

Att träna samarbete, tillit till varandras styrkor, förståelse från ord till handling, synliggörande av beteende-mönster och kroppsspråkets betydelse vid kommunikation människor emellan.

Kursledare

  • Mathias Berglund

Vi anpassar utbildningen efter er verksamhet!


Kontakt

Kontakt

Koncept/innehåll

Mathias Berglund

Tfn 010-454 12 63

Mobil 072-454 84 60

Bokning/offert

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Mobil 070-244 44 78

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund