Hälsinglands Utbildningsförbund

Utveckling och projekt

Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB) arbetar aktivt för utveckling av verksamheten, inte sällan genom samverkan med utbildningsanordnare i Sverige och övriga Europa.

Projektverksamhet driver utvecklingen framåt

Det handlar ofta om utveckling av nya pedagogiska metoder, kopplingen mellan ny teknik och pedagogik, utbyten av elever och lärare eller andra utvecklande aktiviteter. Inom EU och andra organisationer finns en rad olika program som stödjer utveckling av lärande, som exempelvis Erasmus+, Atlas, Nordplus, Central Baltic m.fl. Vissa program handläggs centralt i Bryssel, andra av Universitets och Högskolerådet, UHR, i Sverige. Några program har sin egen styrning och administration. Majoriteten av förbundets projekt tillhör Erasmus+. Genom de möjligheter dessa program erbjuder är vi med och driver utvecklingen framåt och kan spela viktig roll i utvecklande nätverk. Förbundet samarbetar med ett stort antal organisationer i många länder både inom och utanför EU. Att verka såväl lokalt som globalt berikar vår ordinarie verksamhet, likväl som att förbundets erfarenheter berikar andra verksamheter ute i världen. Tillsammans kan vi mer, och tillsammans skapar vi framtid!

Projektkoordinering i förbundet

Klas Tallvid, tidigare rektor, undervisningsråd m.m. samordnar det internationella samarbetet inom HUFB och finns som stöd för verksamheternas egna arbete med projektansökningar, pågående projekt etc. En insats som bygger på verksamheternas intresse för att arbeta med utvecklingsprojekt.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund