Hälsinglands Utbildningsförbund

Good start for all (Erasmus+)

Syftet är att utveckla metoder för inkludering/integration
av barn inom marginaliserade grupper: till exempel nyanlända familjer och dess barn.

Projektbeskrivning

En kartläggning av vad som sker inom utbildning vad gäller
integration/inkludering av familjer med barn i förskoleåldern kommer ske. Ett antal metoder väljs ut och prövas samt anpassas till lokala förhållanden.

Utvecklingsprojektet är finansierat via Erasmus+ och dess skolsatsning. Hälsinglands Utbildningsförbund är partner och arbetet leds/koordineras av en skola i Tjeckien. I partnerskapet ingår Storbritannien, Tjeckien, Polen och Slovakien.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2020

Nyhetsbrev

Kontakt

Kontakt

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund