Hälsinglands Utbildningsförbund

Know Hub

Kompetenscentra/lärcentra är viktig del av möjligheterna för människor att bo kvar utanför tätorter/högskoleorter.
Kompetens-/lärcentrafunktionen har beskrivits i ett flertal studier och rapporter. Ett centralt bidrag till detta är den fleråriga studie som genomförts av professor Gunnar Grepperud. Begreppet 3M (Kompetens-/lärcentra som Motor, Mäklare och Mötesplats) beskriver på ett tydligt sätt vilken roll
ett centra kan spela i utanför större tätorter/högskoleorter.

Projektbeskrivning

Projektet pågår 2018-2020 och kommer utveckla 3M-modellen i samarbete med kompetens-/lärcentra i andra länder.
Resultaten kommer redovisas vid nationella och internationella konferenser samt i en handbok för huvudmän som vill utveckla sitt kompetens-/lärcentrakoncept.

Kontakt

Kontakt

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

-

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund