Hälsinglands Utbildningsförbund

Lärcentrautveckling ur ett studerandeperspektiv

Ett utveckilngsarbete för att öka utbildningsnivån i länet.

Bakgrund

Gävleborgs län har lägst utbildningsnivå i Sverige. Vårt län behöver hitta nya vägar för att nå den befolkning som behöver, men inte väljer, utbildning i linje med arbetsmarknadens behov. Länets utbildningsnivå har under överskådlig tid varit den lägsta i riket, mätt i andelen av befolkningen med minst en 3-årig eftergymnasial utbildning. 32 procent av befolkningen i ålder 20-60 har en eftergymnasial utbildning och 14 procent har en förgymnasial utbildning vilket är den näst högsta andelen bland länen.

Det är särskilt bekymmersamt att motsvarande förhållande råder inom den yngre åldersgruppen, 20-29 år. Sambandet mellan låg utbildningsnivå och hög grad av utanförskap och arbetslöshet är tydligt.

Detta har lagt en grund för den låga tillväxt liksom mycket höga arbetslöshet som råder här.
Många arbetslösa har ett utbildningsbehov men ser inte utbildning som en lönsam investering, samtidigt som vissa utbildningsplatser står tomma. Många kommer även från studieovana hem och saknar akademisk bakgrund. Vi ser också att valen på gymnasiet speglar en redan könssegregerad arbetsmarknad.

För potentiella studerande kan det vara långa geografiska avstånd för att få tillgång till önskad platsförlagd utbildning speciellt för de som bor på gles-/landsbygd.

Projektets mål och syfte

Projektet har som målsättning att underlätta rekrytering bland de grupper som i dagsläget på grund av bristande tillgänglighet inte har möjlighet att efterfråga utbildningsinsatser av olika slag och därigenom öka företagens konkurrenskraft och skapa kompetensmässiga förutsättningar för ökad sysselsättning på landsbygden.
Målsättningen är också att förbättra servicen för de som redan deltar i utbildningsaktiviteter men som har sitt boende långt ifrån utbildningsresurser som skolor, lärcentra och bibliotek samt att kunna erbjuda en förbättrad studieadministrativ och studiesocial service.
Projektet syftar också till att förändra attityder till utbildning och på sikt motverka social snedrekrytering och förstärka demokratin.


Seminarium Nitus 210910

Under Länkar här på sidan hittar du en inspelning av det erfarenhetsseminarium som hölls om projektet.


Slutgiltig rapport hittar du här Pdf, 735.8 kB.


Studien finansierades av Region Gävleborg


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund