Hälsinglands Utbildningsförbund

LIVECANVAS

Syftet är att utveckla entreprenörskapsutbildningen för vuxna vad gäller Canvas modellen och Storytelling metod.

Projektbeskrivning

Projektet, som är ett Erasmus + KA2-projekt är Hälsinglands Utbildningsförbund projektansvariga för (koordinatorer). Syftet är att utveckla entreprenörskapsutbildningen för vuxna vad gäller Canvas modellen och Storytelling metod. Ansökan har blivit mycket uppmärksammad och även fått mycket höga betyg av experter inom entreprenörskapsutbildning. Vårt lokala arbete har stöd av Arbetsförmedlingen och av Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs kommun vilka båda medverkar vid det "kick off" möte som arrangeras i Bulgarien. Inom förbundet är det främst CFL Bollnäs och SFI som är aktivt.

Utvecklingsarbetet pågår 2016-2019.

Kontakt

Kontakt

Projektansvariga

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund