Hälsinglands Utbildningsförbund

MUTUAL

Utvecklingsarbete vad gäller språkstöd för nyanlända barn i skolan.

Projektbeskrivning

Projektet, som är ett Erasmus + KA2-projekt syftar till att bygga vidare på det utvecklingsarbete ibland annat Söderham vad gäller språkstöd för nyanländas barn i skolan. I samarbetet ingår skolor och utbildningsanordnare i England, Slovenien Tjeckien, Turkiet och med oss som koordinatorer. Utvecklingsarbetet pågår 2016-2019 och finansieras helt av EU:s Erasmus+ program dvs även kostnader för personalinsats.

Kontakt

Kontakt

Projektansvariga

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

 

Aanette Ramstrand

Tfn 010-454 13 57

Mobil 073-460 46 30

Länkar

Kontakt


Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund