Hälsinglands Utbildningsförbund

NICHE

NICHE (Nurturing Intangible Cultural Heritage for Entrepreneurship) – Stöttande av immateriellt kulturarv för entreprenörskap. Ett projekt inom Erasmus+.

Projektbeskrivning

NICHE syftar till att förbättra entreprenörskapet inom sektorn för immateriellt kulturarv (ICH, immaterial cultural heritage) genom att utveckla innovativ utbildning för gruppen av blivande, och yrkesverksamma, inom sektorn.

ICH är viktigare för EU:s ekonomi än hela bilsektorn: över 300 000 personer arbetar inom EU:s kulturarvssektor. Nästan åtta miljoner jobb i EU är indirekt kopplade till kulturarvarvet. För varje direkt jobb producerar kulturarvssektorn 26,7 indirekta jobb. Detta jämförs med 6,3 indirekta jobb skapade för varje direkt jobb i bilindustrin.

I detta sammanhang kommer NICHE att genomföra en serie väldefinierade aktiviteter som kommer att leda till:

  • En EQF-kompatibel profil för ICH-aktiva. EQF är den europeiska referensramen för kvalifikationer som bidrar till att kvalifikationer från olika länder och institutioner blir tydligare, mer jämförbara och lättare att använda i andra länder.
  • Utbildningskurser baserade på ämnen för ICH-sektorn, såsom förvaltning, insamling, multifunktionellt arbete och digitalt kulturarv.
  • En öppen utbildningsresurs inom EU som blir kontaktpunkten för ICH-yrkesverksamma för att bredda och fördjupa färdigheter och kompetenser för att bli mer konkurrenskraftiga och svara på efterfrågan på en snabbt växande marknad.
NICHE kick-off

Kick-off

Hälsinglands utbildningsförbund deltog i det digitala startmötet för NICHE – Stöttande av immateriellt kulturarv för entreprenörskap, den 19 november 2020. Mötet hölls online på grund av COVID-19-begränsningarna.

Deltagarna fick möjlighet att presentera sig genom att ägna den första delen av mötet till presentation av de organisationer som kommer att samarbeta i utvecklingen av NICHE.

Under mötet analyserades detaljerna i projektplanen och roller och ansvarsområden preciserades för genomförandet av projektaktiviteterna. Efter att ha granskat alla mål och resultat som ska produceras fastställde partnerna projektets visuella identitet genom att välja logotype och webbplatsens domän som snart kommer att vara online. En åtgärdslista definierades i slutet av mötet.

NICHE samfinansieras av Erasmus Plus-programmet från Europeiska kommissionen med en löptid på 24 månader mellan 2020/22.

Projektet kommer att genomföras av ett partnerskap mellan nio organisationer från sju europeiska länder (Island, Belgien, Grekland, Irland, Italien, Spanien och Sverige).

Kontakt

Kontakt

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Logotyp: NICHE

Länkar

Kontakt
Logotyp: Erasmus+

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund