Hälsinglands Utbildningsförbund

Seniors go digital (Erasmus+)

Syftet är att ge stöd för vuxna vad gäller nya möjligheter som digitalisering innebär, både direkt för egen del som vuxenstuderande, eller indirekt som förälder/anhörig till någon som studerar.

Projektbeskrivning

Utveckligsprojektet är finansierat via Erasmus+ KA2 och dess
vuxenutbildningssatsning. Hälsinglands Utbildningsförbund är projektansvariga (koordinatorer). I arbetet kommer virtuella stöd byggas upp och metoder för stöd prövas praktiskt. Övriga aktörer som medverkar är vuxenutbildare i Grekland, Cypern, Italien och Bulgarien.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2020

Kontakt

Kontakt

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund