Hälsinglands Utbildningsförbund

Signs in the city/Signs go north (Erasmus+)

Syftet är att utveckla en nordisk variant på det språk­lärande koncept som använts i flera europeiska länder. Språklärandet kombineras med kulturellt lärande med hjälp av skyltar och symboler i närsamhället. Enkelt, effektivt och mycket uppskattat.

Projektbeskrivning

Utveckligsprojektet är finansierat via Erasmus+ KA2 och dess
vuxenutbildningssatsning. Hälsinglands Utbildningsförbund är projektansvariga (koordinatorer). I arbetet kommer utbildningsmaterial att utarbetas och prövas och sedan göras tillgängligt inom all SFI undervisning.

I utvecklingsarbetet deltar utbildningsorganisationer i Nederländerna, Storbritannien, Rumänien, Island, Bulgarien och Danmark.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2019

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund