Hälsinglands Utbildningsförbund

ToNoWaste

Hälsinglands Utbildningsförbund deltar i ToNoWaste

Projektbeskrivning

ToNoWaste är ett EU-projekt (Horisont Europa) med målsättning att arbeta mot en ny nollvision för matsvinn, baserat på en helhetssyn. Matsvinn är ett stort problem. Matsvinnet påverkar i hög grad miljön, t ex motsvarar global matförlust och matsvinn 8–10% av de totala växthusgasutsläppen och ca 30% av det som produceras i jordbruket går till spillo.

Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB) ingår i projektet som "följare", en roll som ger oss möjlighet att delta, bidra och lära. HUFB ska bidra med småkommunsperspektivet inom projektet och kommer att vara testbädd för verktyg och metoder för minskat matsvinn (som andra grupperingar i projektet ska utveckla), och dessutom kommer /HUFB att ha möjligheten att inspireras, diskutera, och sprida resultaten. I samtliga moment kommer vi att samverka med intresserade och experter i några av Hälsinglands kommuner.

 

Vill du läsa mer om projektet kan du klicka här. Pdf, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kontakt

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Forskare

Lotta Svensson

Tfn 010-454 13 71

Mobil 072-501 14 02

Forskare

Viola Adamsson

Tfn 010-454 14 01

Mobil 072-502 14 01

Professor, Gävle Högskola

Rodrigo Lozano

Mobil 073 461 83 56

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund