Hälsinglands Utbildningsförbund

TONOWASTE

Ett EU-projekt (Horizon2020) för att minska matsvinn.

Projektbeskrivning

En tredjedel av all mat som produceras i världen äts inte upp.
Nu startar ett internationellt forskarsamarbete där nya metoder för mathantering ska utvecklas. Bollnäs är en av tre europeiska städer som deltar i arbetet.

Hälsinglands Utbildningsförbund leder arbetet i Sverige tillsammans med forskare vid Högskolan i Gävle.

Projektet är finansierat av Horizon2020.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund