Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Alla rätt hos CFL Bollnäs!

SFI-verksamheten vid CFL Bollnäs firade efter Skolinspektionens kvalitetsgranskning:
Inga utvecklingsområden!

CFL Bollnäs firar med tårta

Läraren Marzavan Arafat och rektor Eva Björklin firar med tårta.

Kvalitetsgranskning

Hälsinglands Utbildningsförbund har nyligen tagit emot glädjande besked från Skolinspektionens genomförda kvalitetsgranskning av undervisningen inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare vid SFI-verksamheten i Bollnäs.

Beslut:

Skolinspektionen gör följande bedömning vid SFI-verksamheten i Bollnäs kommun i relation till framtagna kvalitetskriterier:

Område 1: Undervisning utifrån elevernas behov, förutsättningar och mål

Skolinspektionen bedömer att arbetet inom det granskade området fungerar väl och har inte identifierat något utvecklingsområde.

Område 2: Ett undervisningsinnehåll för kommunikation och deltagande i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv

Skolinspektionen bedömer att arbetet inom det granskade området fungerar väl och har inte identifierat något utvecklingsområde.


- Mycket trevlig läsning. Glädjande med så fina resultat och grattis till alla inblandade, säger förbundschef Thomas Winqvist.


Personalen firade de fina granskningsresultaten med välförtjänt tårta. En stor eloge till alla!

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund