Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Årets länsfolkhälsopris 2016

Kulturkommunikatörsutbildningen gjorde "Årets folkhälso­insats" det gångna året och prisas av NSFG för det.

Bildbeskrivning

Folkhälsoarbete

Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, NSFG, som består av politiker från länets alla kommuner och Region Gävleborg, utser årligen ”årets folkhälsoinsats”. Alla innevånare i Gävleborg har möjlighet att nominera verksamheter eller personer som gör insatser för folkhälsa och hållbar social
utveckling i länet.

Av alla de nomineringar som kom in för 2016 vann vår Yrkeshögskoleutbildning Kulturkommunikatör priset som i år delades tillsammans med Stenbackens boende och arbetskooperativ i Söderhamn. Juryn kunde inte utse en vinnare, vilket resulterade i två förstapristagare.

Priset består i år av 3000 kr och ett kulturföremål tillverkat i länet till vardera vinnare.

Tid och plats för prisutdelningen är ännu inte spikad.

 

Bedömningskriterier från NFSG

De insatser som nomineras bör finnas inom de tre prioriterade målområdena i länsfolkhälsoprogrammet Jämställd och jämlik hälsa i Gävleborg:

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Ekonomiska och sociala förutsättningar

Särskild vikt läggs vid insatser som väntas ge spridning och långsiktiga effekter.

Prioriterade insatser är sådana som bidrar till utjämning av ojämlikheten i hälsa.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund