Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Boksläpp och författarträff!

Vår och Uppsala Universitets forskare, Lotta Svensson, släpper boken Lämna eller stanna? och bjuder in till träff med bokens medförfattare 17 januari.

Bildbeskrivning

Lämna eller stanna?

I Lämna eller stanna? får vi forskarens teori och analys, praktikernas tankar och exempel, och konstnärens inifrån­perspektiv på hur ungdomarna kan ges chanser att välja sin framtid. Många unga vill stanna på hemorten, men negligeras, ses som problem och utestängs från att bidra till lokalsamhället. De närstående vuxnas agerande visar sig vara avgörande. Exemplen är spridda över Sverige och nationella initiativ som "Hela Sverige ska leva" och "Unga på Landsbygden" bidrar med stoff.

Författarna resonerar om möjligheter, villkor och normer i samtalet kring ungdomarnas val av bostadsort. Hur kan vi bevara och utveckla "resten av Sverige" och den energi som de unga kan bidra med?

- Bokens slutsatser pekar mot att ungas förankring på hemorten måste ske genom delaktighet i den vardag där de verkar och att vuxnas förhållningssätt är avgörande för de ungas möjligheter att bo kvar och utveckla självkänsla, självförtroende och självaktning, berättar bokens författare och initiativtagare, Lotta Svensson.

Författarträff

Kom och fira, mingla och diskutera boken, problematiken och lösningarna med Lotta Svensson och hennes medförfattare! Vad kan vi göra åt att unga lämnar mindre orter för storstäderna?

Utflyttningen är ett problem:

  • befolkningsunderlagen krymper,
  • välfärden påverkas,
  • företagen lider brist på kompetent arbetskraft,
  • vad händer med framtidstron och utvecklingen i en bygd som de unga flyttar ifrån?

- De som vill veta hur de bäst kan medverka till detta får i denna bok en fördjupad förståelse för hur de kan bidra, och inspiration till hur de kan verka inom olika delar av samhället, summerar Lotta Svensson.

Med de orden välkomnar vi allmänheten och dig från civila sektorn, tjänstemän och politiker till denna boksläpp och författarträff!

CFL Söderhamn
17 januari, kl. 09.00-11.00

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Lotta Svensson

Tfn 010-454 13 71

Mobil 072-501 14 02

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund