Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Det kamouflerade lärandet

Ingalill Stefansson släppte i december den femte delen ur rapportserien Den retsamma skolbänken. Här kan du ta del av Det kamouflerade lärandet. Pdf, 1.1 MB.

Bildbeskrivning

Den retsamma skolbänken

Den här rapporten, nr 5 i Den retsamma skolbänkens rapportserie, handlar om skolformen särskild utbildning för vuxna. Vi får ta del av lärares och rektorers tankar och beskrivningar av hur de hanterar och förhåller sig till styrdokumenten.

Ingalill Stefansson är speciallärare och fil. dr. i pedagogiskt arbete, tidigare verksam som lärare i särskild utbildning för vuxna och forskare inom FoU Hälsingland, Hälsinglands Utbildningsförbund.

 

Ladda ner Det kamouflerade lärandet Pdf, 1.1 MB.


Så här beskriver Ingalill sin rapportserie och dess namn:

”För många år sedan bad jag en åttaårig skolpojke att rita något viktigt från veckan som gått och fick i min hand bilden av skolbänken som retas och räcker ut tungan”.

Den retsamma skolbänken är namnet på ett forskningsprojekt inom förbundet där lärandepraktiker analyseras och metoder utvecklas. Att man lär sig på andra arenor än där retsamma skolbänkar finns kan man också läsa om i de tidigare rapporterna ”Etiska torg i daglig verksamhet”, ”Med den andra människans liv i sin hand”, ”Läsforskning - till nytta för praktiker?” samt ”Livsförståelsens språk i social omsorg”

Kontakt

Kontakt

Forskare vid FoU

Ingalill Stefansson

Tfn 070 999 66 35

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund