Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Digital ministerträff

Under onsdagen träffade vi arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström digitalt. Samtalet handlade om utbildning, arbetsmarknad och integration i Nordanstigs kommun.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Utbildning, arbetsmarknad och integration.

Det är inte varje dag vi sitter i möte med landets ministrar, men i onsdags var en sådan dag. Lena Åslund Lööf, rektor vid CFL Nordantig, träffade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och utbildningsminister Anna Ekström i ett digitalt möte tillsammans med representanter från Nordanstigs kommun och Arbetsförmedlingen. Bente Sandström, enhetschef för arbetsmarknads- och flyktingenheten, och Ola Wigg, kommunstyrelsens ordförande representerade Nordanstigs kommun samt Stefan Norin från Arbetsförmedlingen.

Mötet fokuserade på hur vi tillsammans kan utveckla och samordna arbetsmarknads- och utbildningspolitiken, med bland annat:

  • samverkan mellan AF, AME och vuxenutbildningen,
  • hur vi kan påskynda elevers språkinlärning,
  • hur vi kan förbättra utrikesfödda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

Vi jobbar tillsammans med målet att minska långtids­arbetslösheten, en inte helt okomplicerat uppgift. Vi framförde våra gemensamma utmaningar och önskemål för ministrarna.

Båda statsråden berömde arbetsinsatsen och samarbetet mellan ovan nämnda aktörer och kommer att återkomma i frågan och följa upp arbetet.

 

Du kan läsa ett mer utförligt reportage om det digitala ministermötet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Nordanstigs kommuns hemsida.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund