Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Efterfrågad distansundervisning

Vuxenutbildningar på distans är en viktig och efterfrågad del av förbundets utbud. Kerstin Lindström berättar varför.

Bildbeskrivning

Motiverade vuxenelever

Motivationen är hög hos de elever som Kerstin Lindström undervisar i grundläggande svenska som andraspråk på distans. Kerstin Lindström lärare vid CFL Nordanstig i Bergsjö, ansvarar för distansundervisningen som pågått i ett drygt år.

- Jag har motiverade elever som förstår att det krävs en hel del av dem.

6-8 elever

Eleverna som studerar grundläggande svenska som andra språk har genomgått SFI eller har lärt sig det svenska språket på annat sätt. Den grupp elever som valt distansundervisning brukar bestå av 6-8 elever.

Det var CFL Söderhamn som efterfrågade distansundervisning och Kerstin Lindström ville gärna prova och det har fungerat över förväntan.

Det som krävs av eleverna, förklarar Kerstin, är:

  • Självdisciplin
  • Aktivitet
  • Struktur

Viktiga självstudier

Genom undervisningen i kursen svenska som andraspråk ska
eleven, enligt Skolverket, bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att förstå svenska i tal och skrift, kommunicera och diskutera och reflektera över livsvillkor och samhällsfrågor.

Undervisningen är upplagd i tioveckorsperioder och eleverna genomgår fyra delkurser, men eleverna startar i olika delkurser
utifrån sina förkunskaper. Bland eleverna finns förvärvsarbetande och för dem är distansundervisning mycket viktig.

Man träffas också regelbundet på CFL i Söderhamn.

- Det är bra att träffas och lära känna varandra och diskutera, förklarar Kerstin Lindström. Eleverna som studerar på distans får uppgifter av Kerstin under de fysiska träffarna och mellan dessa kommunicerar man via mail, telefon och sms.

A och O är att ha kul

Det allra viktigaste med studierna är att eleverna känner att det är roligt med studierna, betonar Kerstin Lindström.

- Att ha kul tillsammans med läraren och i gruppen är A och O för ett positivt resultat!

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Lärare

Kerstin Lindström

Tfn 010-454 12 34

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund