Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

EU-projektet ALMA

Vi deltar i olika internationella samarbeten, och ALMA är ett av dem. Här kan du läsa mer om hur vi jobbar med nyanländas språklärande och förmågan att starta företag.

Bildbeskrivning

Deltagare i ALMA-projektet (bilden tagen för pandemin)

ALMA

”Metoder för att utveckla språklärande för att öka nyanländas förmåga att starta eget företag” är ett europeiskt samarbetsprojekt med finansiering från Erasmus+ programmet som syftar till att inspirera och förse nyanlända med praktiska råd och stöd för att starta och driva ett framgångsrikt företag i ett nytt kulturellt och språkligt sammanhang.

Projektet, som pågår fram till och med sista oktober 2021, kommer att utveckla innovativa språk- och interkulturella inlärningsmetoder för att förbereda nyanlända att starta ett företag och även ge utbildare, volontärer och yrkesverksamma som arbetar med nyanlända, innovativa inlärnings-och informationsmaterial.

Syftet med projektet är:

  • Att inspirera nyanlända att utveckla sina färdigheter för att skapa sin egen verksamhet
  • Att förbättra nyanländas språk-och kommunikationsförmåga med koppling till entreprenörskap.
  • Att vägleda nyanlända vad gäller att bygga upp affärsfärdigheter med hänsyn till interkulturella aspekter
  • Att ge möjligheter till professionell utveckling för professionella som arbetar med att ge nyanlända stöd.

Intervjuer med entreprenörer med annat modersmål än landets egna är i full gång i flera länder i Europa. Man ska hitta förebilder som ska både kan inspirera, tipsa och förhoppningsvis visa vägen för andra. Av ett stort urval intervjuer ska några filmas och allt detta ska finnas på ALMAS egen hemsida för alla som är intresserade. Ett stort arbete med undervisningsmaterial och en lathund görs parallellt. Detta ska också finnas lätt tillgängligt för alla som är intresserade.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund