Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

FlexLärling kvalitetssäkrar

CFL Bollnäs utbildar och säkerställer den teoretiska kunskapen hos kommunens medarbetare inom hemtjänsten och särskilda boenden.

Bildbeskrivning

Sedan 2016 har eleverna i FlexLärling träffats en eftermiddag i veckan. Nu får de snart sitt diplom från Vård- och omsorgscollege. Fr.v Tommy Andersson, Elin Larsson, Elisabet Persson, läraren Nina Larsson, Anders Jansson, Kajsa Skoglund Jonsson, Hanna Hägglund, Maria Norgren och Jonas Davidsson.

Teroretiska kunskaper säkerställs

- Det här är en utbildning som tillvaratar de studerandes kunskaper och erfarenheter.

Det betonar Nina Larsson, vård- och omsorgslärare vid CFL Bollnäs om den uppdragsutbildning som genomförs för personal inom Bollnäs kommun som jobbar i hemtjänst och på särskilda boenden, men saknar formell utbildning.

Merparten av eleverna har arbetat som vikarier i flera år och fått tillsvidareanställning.

Klara i sommar

Närmare 30 elever studerar nu FlexLärling för vård- och omsorgspersonal. Under ett par års tid har man träffats en eftermiddag i veckan. Till sommaren är de klara och får diplom från Vård- och omsorgscollege och kan därmed också söka
arbeten i andra kommuner, eftersom man då har den formella utbildningen som erfordras.

Kunskap valideras

Eleverna har inte alltid samma studiebakgrund. En del har kanske studerat barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet, en del har erfarenhet av andra studier medan andra har ingen erfarenhet alls.

- Har eleverna goda kunskaper i en kurs ges möjligheten till valideringssamtal för betyg i en kurs, förklarar Nina Larsson.

Teoretiska kunskaper

Eleverna har arbetat i flera år och har den praktiska kunskapen för arbetet. Nu får man dessutom också den teoretiska kunskapen för arbetet.

Nina Larsson uppskattar det pedagogiska upplägget.

- Nu finns eleverna i ett sammanhang direkt, eftersom de har bred arbetslivserfarenhet.

Av de 30-tal elever som började sin utbildning 2016 blir 27 nu klara och får diplom från Vård- och omsorgscollege.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund