Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Forskning och frukost

Välkommen till CFL Söderhamn 9 juni för att lyssna på Sara Helmersson över en frukost. Hon är nybliven fil. doktor i socialt arbete och ämnet är stöd för våldsutsatta kvinnor.

Bildbeskrivning

Sara Helmersson

Mellan systerskap och behandling – Kvinnojoursarbete och kommunala specialenheters stöd för våldsutsatta kvinnor.

Stöd för våldsutsatta kvinnor har historiskt vilat på ideella krafter inom kvinnojourerna. På senare år har kommunerna fått ett förtydligat ansvar för frågan och vissa har startat egna
specialiserade mottagningar som arbetar med våld i nära relationer.

Presentationen handlar om det arbete som utförs inom dessa två typer av verksamheter. Teman som kommer att belysas är det behandlingsideal som genomsyrar de kommunala
verksamheterna, kvinnojourernas tilltagande administrativa börda och hur traditionella kärnvärden såsom anonymitet och oberoende utmanas inom samtida jourer.

Sara Helmersson är nybliven Filosofie doktor i socialt arbete vid
Lunds Universitet.

Sara arbetar ibland från forskningsmiljön på CFL Söderhamn
och nu när hon disputerat vill vi passa på att sprida resultaten av hennes forskning.

Tid och plats

Datum: 9 juni 2017

Plats: CFL, Centrum för flexibelt lärande, Söderhamn

Tid: Seminarium 07.45 - 08.30, vi bjuder på frukost från 07.30.

Det finns möjlighet att stanna kvar och ställa frågor.


Anmälan

Frågor gällande anmälan: marie.swedh@hufb.se

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund