Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

FoU firade 15!

Fredagen den 13 november var det festligheter på CFL i Söderhamn, när enheten för Forskning och utveckling (FoU) firade 15 års jubileum. Ett 50-tal forskare, politiker, tjänstemän och företagare med både lokal och regional anknytning deltog.

Enhetschef Ann-Sofie Gustafsson välkomnar

Välkommen till FoU

Dagen började med mingel där det bjöds på snittar och bubbel. Det fanns även möjlighet att bläddra i olika rapporter som FoU:s forskare har tagit fram utifrån sin forskning. Ann-Sofie Gustafsson, enhetschef för FoU Söderhamn, önskade alla välkomna och gick igenom dagens program.

Programmet fortsatte med att Mattias Åhlund, ordförande för Hälsinglands utbildningsförbund där CFL är en del, beskrev betydelsen av att ha en forskningsanknuten verksamhet i Söderhamns kommun. Mattias menade att tack vare att man har haft modet att våga tro på att lyckas samt ett stort arbete från de forskare man har knuten till verksamheten, så finns FoU i Söderhamn idag.

Stefan Wiik, enhetschef för Yrkeshögskola, fortsätter:

- Att ha en FoU-verksamhet knuten till lärcentra och teknikpark betyder mycket i fråga om att skapa legitimitet för vårt arbete. CFL är ett bevis på att det går, och kan ses som ett bra exempel att bygga vidare på i ett förbundsperspektiv – som för framtiden skulle kunna tänkas vara hela Hälsingland.

Stefan menar att dagen tydliggjort vad som behövs för att FoU-verksamheten ska ha en möjlighet att leva vidare och utvecklas, nämligen politiska beslut och ekonomi. Vidare upplevde han att det glädjande nog råder en stor enighet från politiker, tjänstemän och externa aktörer om att FoU har en viktig plats att fylla för den lokala och regionala utvecklingen.

Nästa gästtalare var Gunnar Olsson, som var med från begynnelsen. Han berättade om hur man startade upp FoU i Söderhamn som ett högriskprojekt för att man ville avdramatisera forskning i en urban miljö och etablera forskningen i verkligheten.

- Vi vill att forskningen ska komma närmare verkligheten även i en kommun där man inte har så stor vana av det. Därför arbetar vi för att kommunen ska se nyttan av att man forskar på hemmaplan, och där är ”forskarkorridoren” på CFL en stor del. Dels som möjliggörare för forskare att stanna på hemmaplan och även en möjlighet för dessa forskare att sitta tillsammans och dela tankar och idéer, säger Ann-Sofie Gustafsson.

Chefen för Hälsinglands utbildningsförbund, Thomas Winqvist, talade om framtiden. Han menar att forskning har en viktig del av förbundets framtid, eftersom verksamheten ska vila på vetenskaplig grund. Vidare ser han följeforskning och lärande utvärdering som viktiga delar i det.

Mötet mellan vetenskap och praktik

Professor Thomas Tydén

Förmiddagens gästtalare var professor Thomas Tydén, som innan sin pensionering var chef för Dalarnas forsknings­råd. Han pratade kring mötet mellan vetenskap och praktik. De FoU-avdelningar som finns har en viktig uppgift, att få ut vetenskapen till samhället och att göra forskningen vardags­nära. Vi behöver dock arbeta med frågeställningar av typen vad samhället ska få ut av det, för att kunna behålla finansiering och på så sätt få enheterna att överleva.

Workshop

Efter en gemensam lunch fortsatte programmet på efter­middagen med workshop kring hur vi kan arbeta med forskning i Hälsingland. Workshopen var uppbyggd som gruppexpo, en mötesmetod för att fördjupa arbetet kring olika frågeställningar. Man arbetade i olika gruppkonstellationer kring fyra fråge­ställningar som berörde viktiga erfarenheter från arbetet hittills, hur man ser på framtiden samt vad som kan utvecklas och hur.

Workshop

Thomas föreläsning och den efterföljande workshopen var en bra kombination av föreläsning och ”brain storming” där alla kom till tals i en givande dialog, menar Jonny Engström, verksamhetschef för vuxenutbildningen inom förbundet.

De som så önskade kunde avsluta festligheterna med en gemensam jubileumsmiddag med musikunderhållning.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund