Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Handledare utbildas

Varje termin utbildas 25-30 handledare vid CFL Bollnäs. För blivande undersköterskor är dessa handledare mycket viktiga.

Bildbeskrivning

Barbro Bylund är vårdlärare på CFL Bollnäs och träffar regelbundet handledare som möter elever under praktikperioderna.

Handledare viktiga för blivande undersköterskor

- Vikten av bra handledare för blivande undersköterskor kan inte nog understrykas, säger Barbro Bylund, vårdlärare
på CFL Bollnäs.

Men för att bli undersköterska krävs praktik och bra handledare.

Varje termin utbildas 25-30 handledare vid CFL Bollnäs. Det är undersköterskor med minst ett års praktiskt arbete inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård, psykiatri eller med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen handlar bland annat om kommunikation och pedagogik.

I dag finns närmare 200 utbildade handledare i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. För de blivande undersköterskorna
betyder de mycket. Det är de som ska vägleda eleverna under praktikperioderna.

Sätter inga betyg

- Det är handledarna som bedömer elevernas förmåga att utföra det praktiska arbetet, som de har läst teoretiskt på skolan men de sätter inga betyg, berättar Barbro Bylund.

De inspirerar och uppmuntrar eleverna under praktiken och hjälper dem att få en bra start i sitt blivande yrke.

Goda förebilder och en kvalitetsstämpel

I och med att utbildningen på CFL Bollnäs är certifierad som Vård- och omsorgscollege har utbildningen också en
kvalitetsstämpel och det är väldigt bra, betonar Barbro Bylund.

Handledarna träffas regelbundet, där man får möjlighet att diskutera olika frågor och ge råd och tips.

Barbro Bylund betonar att handledarna har stor betydelse för eleverna.

- De är goda förebilder för eleverna.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund