Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Här är vår nya ambassadör inom EPALE/Erasmus+

Madline Arbid, CFL Söderhamn, har blivit utsedd till ambassadör inom EPALE/Erasmus+ med fokus på vuxnas lärande.

Ett ärofyllt uppdrag

Madline Arbid, eller Mado som de flesta känner henne, arbetar till vardags som SFI-lärare på CFL Söderhamn. Hon har nyligen blivit utvald av UHR (Universitets- och högskolerådet) att bli ambassadör inom EPALE/Erasmus+.

- Det här ärofulla uppdraget är en bekräftelse på att vi alla som är med gör ett fantastiskt fint arbete gällande europeiska projekt och att Hälsinglands Utbildningsförbund har ett gott rykte, berättar Mado.

Ambassadörskapet lyfter förbundet, kollegor och elever

Genom ambassadörskapet stärks samarbetet med UHR ytterligare både gällande information och delaktighet. Det kommer att innebära mer kompetensutveckling och erfarenhetsutbyten som både Mado och hennes kollegor inom såväl CFL Söderhamn och förbundet kan ta med sig in i klassrummet.

- Och det gynnar inte bara förbundet, mig och mina kollegor, utan också mina/våra elever, konstaterar SFI-läraren och som har ett brinnande engagemang för undervisning och integration.

Genom åren har hennes erfarenheter inom internationella projekt uppmärksammats, och nu när fokuset lades mer på demokrati och civilt medborgarskap öppnades dörren till att bli ambassadör för vuxnas lärande.

- Att jag har mina elevers utveckling i centrum och min starka tro att alla elever har chansen att lära sig efter den egna förmågan har jag fått lovord om, förklarar Mado och lyfter förbundets gedigna register av internationella projekt och samarbeten som vår eminenta koordinator Klas Tallvid leder och gjort detta möjligt.

I och med tidigare projektresor och all den tid som Mado har lagt och kommer att lägga i sin roll som ambassadör tycker hon att det är viktigt att uppmärksamma och tacka både hennes rektor och närmste kollegor som ställer upp i vått och torrt.

- Ett vackert men en aning högljutt libanesiskt glädjetjut fick jag höra genom telefonluren när jag berättade den glada nyheten för min mamma. Det är också fint att göra henne stolt, tillägger Mado som ser erkännandet för hennes arbete som ett tecken på att hon varit på rätt spår hela tiden.


Fakta om ambassadörskapet från Europeiska kommisionens hemsida

EPALE/Erasmus+ ambassadören är en person som är verksam inom vuxnas lärande (formellt, icke-formellt eller informellt lärande) med intresse för internationellt samarbete och utbyte och som vill verka för att öka kännedomen och inspirera till möjligheterna som finns inom EPALE och Erasmus+.

Det finns ambassadörer i flera programländer inom EPALE och Erasmus+. Som en EPALE/Erasmus+ ambassadör i Sverige ingår du i såväl ett nationellt, nordiskt som ett europeiskt nätverk i syfte att stärka vuxnas lärande och den europeiska dimensionen i regionen, kommunen, eller motsvarande.

  • EPALE är en öppen flerspråkig mötesplats för lärare, utbildare, forskare, akademiker, beslutsfattare och alla andra som arbetar inom vuxnas lärande i Europa.
  • EPALE finansieras av Europeiska kommissionen och är det senaste ledet i ett långsiktigt åtagande att förbättra kvaliteten på vuxenutbildning i Europa.
  • UHR (Universitets och högskolerådet) som utser ambassadörer, står för kostnader i samband med kompetensutveckling, nätverksträffar och uppdrag. Det kan handla om resor, eventuell logi, samt talar- eller skrivarvode.

Källa: https://epale.ec.europa.eu/sv/blog/uhr-soker-ambassadorer-epale-och-erasmus-inom-vuxnas-larande-under-2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund