Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Höja kunskapsnivån

Nya satsningar i Bollnäs för att höja kompetensnivån och se till att efterfrågan och utbud möts. Vi möjliggör medborgarnas rätt och behov av utbildningar.

Bildbeskrivning

Stor betydelse för vuxenutbildningen

Vi erbjuder grund- och gymnasieskolekurser för att hjälpa vuxna att nå ett mål, ett yrke eller en utbildning. Från Svenska för invandrare och grundskoleutbildning till gymnasieutbildning. Alla har rätt till vuxenutbildning. Från och med årsskiftet finns även en utbildningsplikt vilket kommer att leda till att fler utbildar sig.

Företagens behov

Kompetensförsörjningen blir allt viktigare för både medborgare och det lokala näringslivet. Genom täta kontakter, samverkan och samarbeten med bland annat AME, arbetsförmedligen, folkhögskola och gymnasiet jobbar vi för att tillgodose de utbildningar som både medborgare och näringslivet behöver.

Vi strävar efter att erbjuda en flexibel vuxenutbildning, oberoende av tid och rum. Ett exempel sker inom SFI - svenska för invandrare, där distansutbildningar utformats speciellt för föräldralediga kvinnor.

Förbundet har ansökt om 6 miljoner kr i medel för att utveckla yrkesutbildningar inom vuxenutbildningen. Tanken är att jobba fram lärlingsutbildningar tillsammans med företag och Torsbergsgymnasiets yrkesutbildningar. Tre stora områden som vi, genom arbetsmarknadsrådet, ser som viktiga att jobba vidare inom lokalt är:

  • vård och omsorg
  • handel och service
  • industri.

Allt under ett tak, även eftergymnasial utbildning

I och med flytten av vår lärcentraverksamhet (högskolestudier på distans) till Torsberg där vår vuxenutbildning huserar, ser vi många fördelar med att nya dörrar öppnas för våra vuxenstuderande. Närheten till högskolestuderande, teknik, studie- och yrkesvägledare kommer inspirera

Tekniskt basår i samverkan med Högskolan i Gävle kommer nu att finnas till förfogande i Bollnäs för att få fler att upptäcka högskolestudier. All verksamhet under samma tak möjliggör fler och mer flexibla utbildningsmöjligheter för våra medborgare.

Vi kommer att kunna göra mer saker tillsammans, öppna upp fler positiva dörrar på utbildningsfronten!

Tillsammans skapar vi framtid. 

Kontakt

Kontakt

Rektor

Anders Danielsson Lans

Tfn 010-454 11 26

Mobil 072-529 12 08

Rektor

Eva Björklin

Tfn 010-454 10 93

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund