Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Inspirationsdag med TBiS

Projekt Tekniskt basår i samverkan/TBiS bjöd in till en inspirationsdag med pedagogisk utveckling i fokus.

Bildbeskrivning

Tekniskt basår i samverkan/TBiS

Projekt Tekniskt basår i samverkan/TBiS bjöd under fredagen den 28 april in till en inspirationsdag med pedagogisk utveckling i fokus. Platsen var Kulturhuset i Bollnäs och ett 70-tal lärare, studie- och yrkesvägledare, rektorer, verksamhetsledare, samordnare, utbildningsledare, politiker inom utbildning/vuxen­utbildning och högskola deltog. Medverkande föreläsare var en mix av välrenommerade personer inom utbildning, forskning och näringsliv. Däribland förbundets forskare Maria Vallström.

Inspirationsdagen ingår inom ramen för projektets arbete med kompetensutveckling och samverkan. Att skapa arenor för möten och pedagogisk utveckling är en viktig del av projektets utvecklingsarbete. Detta var ett sådant tillfälle.

Medverkande föreläsare

  • Johan Sidenvall från Hudiksvall men doktorand vid Umeå Universitet i matematikdidaktik. Johan föreläste under rubriken "Den svåra men görbara processen att bedriva utbildning utifrån vetenskaplighet och beprövad erfarenhet."
  • Mats W Lundberg är civilingenjör och teknologie doktor i kemiteknik vid Sandvik AB. Han pratade om framtidens kompetens och arbetsmarknad. Hon är doktor i medicinsk vetenskap.
  • Viola Adamsson var under flera stora mästerskap kostansvarig för svensk längdskidåkning. Att sprida forskningsresultat till allmänheten och få ett helhetstänk på kostresan samt hur forskningen kan tillämpas handlade Violas föredrag om.
  • Daniel Barker gav 2013 ut boken "Flipped Classroom – det omvända arbetssättet" och mottog 2014 Kungliga Vetenskapsakademins lärarpris för sitt utvecklingsarbete inom matematik och naturvetenskap. Till vardags arbetar Daniel som lärare i matematik och fysik på Norra Reals gymnasium i Stockholm.
  • Slutligen avrundade projektets följeforskare Maria Vallström dagen. Maria är docent i etnologi och forskare vid Hälsinglands utbildningsförbund. Hon berättade om sin följeforskning och den metod, programlogik, som hon använder och hur det är att jobba med detta i komplexa projekt.

Projektets mål

Projektarbetet har hittills inneburit att en unik nyhet i Gävleborgs län och för hela landet kommer att sjösättas hösten 2017. För att förbättra tillgängligheten och utöka möjligheterna till studier för människor i Gävleborgs län bygger nu Högskolan i Gävle och vuxenutbildningar/lärcentra upp ett samarbete där Tekniskt basår erbjuds på lokala studieorter. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är prioriterade regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Projektet Tekniskt basår i samverkan är en aktuell kugge i det arbetet. Behovet av människor med högre utbildning och specifikt ingenjörsutbildningar är mycket stort.

Projektet innebär att studenterna får möjlighet att läsa ett tekniskt basår på hemorten, i en gemensam klass för komvux- och högskolestuderande. Samläsningen är unik för landet och undervisningen är upplagd på samma sätt som ett högskoleprogram med föreläsningar, laborationer, grupparbeten, projektarbeten, tentamen etc.

Lokala studieorter som erbjuder Tekniskt basår från och med hösten 2017 är, förutom campus i Gävle, Ljusdal, Hudiksvall, Söderhamn och Sandviken.

Utvecklingsarbetet med TBiS, som fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett tekniskt basår där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort. Projektet ska slutrapporteras i september 2018.

Finansiärer, förutom Region Gävleborg, är Sandviken, Ljusdal och Hudiksvalls kommuner samt kommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

Kontakt

Kontakt

Projektledare TBiS

Vibeke Sjögren

Tfn 070-725 98 28

Forskare vid FoU

Maria Vallström

Tfn 010-454 13 65

Mobil 073-051 72 95

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund