Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Kulturkommunikatör fortsätter!

Årets beslut från Myndigheten för yrkeshögskolan har kommit och vår utbildning Kulturkommunikatör har beviljats fortsättning!

Bildbeskrivning

Årets Yh-beslut

I 2016 års ansökningsomgång fick Myndigheten för yrkes­högskolan in 1 306 (!) ansökningar om att bedriva yrkeshögskoleutbildning med första start hösten 2017 eller våren 2018.

Under hösten har myndigheten bedömt ansökningarna och idag publiceras resultatet.

Av de inkomna ansökningarna beviljas 351, och en av dessa är vår Kulturkommunikatörsutbildning!

Två utbildningsstarter: augusti 2017 och 2018, vilket betyder att vi utbildar kulturkommunikatörer minst fram till 2020. Ansökan om 20 studerandeplatser per studieomgång beviljades också.

Kvalitetsstämpel

- Det här är en kvalitetsstämpel som gör oss stolta, säger förbundschef Thomas Winqvist.

Av Hälsinglands Utbildningsförbunds flera ansökningar, beviljades alltså en, den inkluderande utbildningen Kulturkommunikatör 400 Yh-poäng som håller till på CFL Bollnäs ute på Heden.

- Det är vi mycket glada för i denna hårda konkurrens, tillägger utbildningsledare Lena Baleus.

Motiveringen lyder:

Utbildningen svarar mot ett behov i arbetslivet, som kan tillgodoses av utbildningen. Vidare bedömer myndigheten att arbetslivsanknytningen är god genom att arbetslivets
medverkan och engagemang i utbildningen är tydlig och att arbetslivsanknutet lärande är tillräckligt integrerat i utbildningsinnehållet.

Johanna Derksen som är inne på sin andra termin på Kulturkommunikatör betonar utbildningens betydelse då den ger alla en chans, oavsett studiebakgrund, vilket är sällsynt på andra eftergymnasiala utbildningar.

- Jag har utvecklats mycket som person och kompetensmässigt, säger Johanna som känner att utbildningen gör henne förberedd för yrkeslivet och det hon verkligen vill jobba med.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund