Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Lärling är en viktig utbildningsväg

Lärlingsutbildning är en av flera vägar in på arbets­marknaden. Det är också en väg där företagen tar ansvar för sin framtida arbetskraft genom att hjälpa till med utbildningen.­

Bildbeskrivning

Framtidens arbetskraft

Lärlingsutbildning är en av flera vägar in på arbetsmarknaden.

- Det finns mycket tyst outnyttjad professionell kunskap som genom arbetsplatsförlagd utbildning, APL, kan användas för att ge våra elever en grund att stå på, förklarar Petra M Lindström, utbildningssamordnare på CFL Söderhamn.

Tar ansvar

I dag har exempelvis CFL Söderhamn ett samarbete med Vallviks Bruk och Rottneros för att utbilda framtidens arbetskraft.

- Här tar företagen själva ansvar för sin framtid och är goda exempel, menar Petra Lindström.

Ett annat gott samarbete är med Söderhamns kommun genom barn- och utbildningsförvaltningen där vi jobbar med utbildningen av barnskötare.

- Vi vet att det kommer att bli en brist på barnomsorgspersonal inom en snar framtid, berättar Petra Lindström.

En viktig tanke att ha med sig är också att utbildning inom det pedagogiska området kan väcka ett intresse och eventuellt leda till fortsatt, högre utbildning, exempelvis förskollärare.

Flera områden

Petra Lindström pekar på våra stora möjligheter att bistå med utbildning i olika bristyrken exempelvis.

- Det behöver inte enbart handla om stora grupper. Vi har också möjligheten att utbilda enstaka blivande medarbetare.

- Vi tar alltid hänsyn till individens förkunskaper och tidigare erfarenheter.

Se möjligheten

Petra Lindström hoppas att arbetsgivare ser möjligheten hos CFL Söderhamn att utbilda för framtiden.

- Vi tycker att det borde vara mer känt att vi har stor kapacitet att stötta och hjälpa arbetsgivare med att utbilda eventuellt framtida medarbetare, betonar Petra Lindström.

Lärlingsupplägget gynnar både arbetsgivare och studerande!

Frågor och framtid

Vill du veta mer om lärlingsutbildning och möjligheten att utbilda för framtiden kontakta Petra M Lindström:
tfn 073-461 44 85, e-post petra.m.lindstrom@hufb.se

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Utbildningssamordnare

Petra Lindström

Tfn 010-454 13 36

Mobil 073-461 44 85

Sofie Arrheden

Tfn 010-454 12 86

Mobil 073-091 43 21

Länkar

Kontakt

Yrkesutbildningar idag

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund