Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Ministermöte 11 november

Vi träffar ministrarna angående den låga utbildningsnivån i länet och svårigheten för företag att hitta rätt kompetens.

Bildbeskrivning

Från Gävleborg till Riksdagen

På onsdag reser en delegation från länet till Riksdagen i Stockholm för att diskutera utbildningsnivån och kompetens­försörjningsproblematiken i Gävleborg. Inbokat är möten med bland annat ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson och Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic samt ledamöter från Riksdagens Utbildnings­utskott.

Bakgrunden är ett möte som hölls i maj med några av länets riksdagsledamöter i Söderhamn. Då presenterade representanter från lärcentraverksamheten i länets kommuner, Högskolan i Gävle samt Region Gävleborg några olika förslag till lösningar för att komma tillrätta med den låga utbildningsnivån och kompetensförsörjningen i länet. Förslagen diskuterades och har resulterat i att Helene Hellmark Knutsson, Aida Hadzialic och Utbildningsutskottet nu vill höra mer om förslagen!

Svårt att hitta rätt kompetens

Trots landets högsta arbetslöshet har många arbetsgivare i länet svårt att hitta ”rätt” kompetens när de behöver rekrytera personal. Utbildning på olika nivåer kan vara lösningen för att överbrygga den ”klyftan” eller missmatchen.

Regeringen har visat intresse för breddad rekrytering och vi vet att Högskolan i Gävle genom åren varit bra på just det. Vi har även belägg för att den lärcentraverksamhet som bedrivs ute i kommunerna lockar nya studerandegrupper, som stannar kvar på hemorten efter studierna och får jobb.

Fler utbildningsplatser och mer distans

- Nu vill vi att Högskolan ska få fler utbildningsplatser som förläggs till lärcentra ute i länet, säger Ann-Sofie Gustafsson, enhetschef för lärcentra inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

- Vi vill även att den ökade satsning som görs på Yrkes­högskolan ska komma länet tillgodo via ett nytt distansupplägg, som ska tillgodose arbetsmarknadens behov även på mindre orter, säger Jonny Engström, verksamhetschef för vuxenutbildning inom Hälsinglands utbildningsförbund.

- Bland förslagen finns även tankegångarna om att Gävleborgs län ska få utgöra ett pilotlän, för att se om de offentliga stöd- och bidragssystemen kan användas på ett nytt sätt för att få fler att börja studera, säger Utbildningsledare Ulf Halleryd, Vuxenutbildningen, Gävle kommun.

Med på uppvaktningen i Stockholm blir även Landshövding Per Bill, Kompetensdirektör Gun Hedlund på Region Gävleborg samt Rektor Maj-Britt Johansson, Högskolan i Gävle.

Lyssna på inslaget i SR Gävleborg

Kontakt

Kontakt

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund