Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Närmare än du tror

Vi möjliggör yrkeshögskoleutbildningar för våra medborgare på hemmaplan. Yrkeshögskola och jobb finns närmare än du tror.

Bildbeskrivning

Yrkeshögskola leder till jobb

Tack vare samarbeten och teknik kan våra medborgare kan ta del av flera attraktiva yrkeshögskoleutbildningar genom våra lärcentra. Både som satellitort och vanliga distansutbildningar, i en organiserad grupp eller enskilt. Just nu finns rekordmånga yrkeshögskoleutbildningar att läsa på distans via lärcentra.

- Kompetensförsörjningen i Hälsingland och Gävleborg blir allt viktigare för både våra medborgare och det lokala näringslivet, säger Ann-Sofie Gustafsson, enhetschef för yrkeshögskola och lärcentra inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

Företagen i landskapet har ett rekryteringsbehov av personal med rätt kompetens inom olika yrken. Yrkeshögskolan kan spela en stor roll för att tillgodose dessa behov.

- Styrkan i utbildningarna är att de är förankrade i näringslivet, säger Thomas Norgren, vice kommunchef i Söderhamns kommun.

Enligt statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan har hela 93% av de studerande jobb inom ett år efter de tagit examen.

- Fantastiska siffror, kommenterar Thomas Norgren som även gillar att det är fokus på individen och inte vem som tillhandahåller utbildningen.

Samverkan breddar utbudet

Förbundet samverkar med andra aktörer för att möjliggöra och bredda utbudet av yrkeshögskole­utbildningar genom våra  lärcentra.

- Satellitorter och distans gör att våra medborgare kan utbilda sig och gå direkt till anställning - på hemmaplan, förklarar Lena Baleus, kompetensmäklare inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

Ett talande exempel inom detta är yrkeshögskoleutbildningen Vattenkraftstekniker som anordnas i Jokkmokk, men avser att att starta en studiegrupp placerad på CFL Bollnäs eftersom företag inom vårt geografiska området behöver kompetensen och är engagerade i utbildningen.

Andra exempel är utbildningarplatser till Drifttekniker värme/kraft och Logistiker som placerats på CFL Söderhamn för att tillgodose företag i området.

- En utmaning för näringslivet är kompetensförsörjningen och därför är det extra viktigt och roligt att vi i Söderhamn kan erbjuda yrkesinriktade utbildningar, säger Hans-Göran Karlsson, näringslivschef Söderhamns kommun.

En gynnsam utbildningsform

För den studerande är yrkeshögskolan gynnsam eftersom det oftast blir en kortare utbildningsväg (flertalet utbildningar ligger på två år) samt den höga andelen som får jobb efter examen.

Branschen och de lokala företagen får den kompetensen som behövs och sina behov tillgodosedda genom utformning av utbildningen och LIA-delen (lärande i arbete).

- Vi vill uppmuntra både företag och studeranden att se fördelen i utbildningsformen, säger Ann-Sofie Gustafsson och poängterar hur viktigt det är att följa näringslivets och arbetmarknadens behov.

Ansökan

Flertalet yrkeshögskoleutbildningar är fortfarande öppna för ansökningar inför hösten. Kontakta din lokala studie- och yrkesvägledare för mer information.

Kika gärna i vår katalog med yrkeshögskole­utbildningar att läsa på hemmaplan. Några är ortsplacerade vid våra lärcentra och andra kan du läsa som vanligt på distans genom CFL Bollnäs, Nordanstig eller Söderhamn - eller andra lärcentra i andra kommuner.

Kontakt

Kontakt

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Utbildningsledare

Ulla Stålberg

Tfn 010-454 10 96

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund