Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Nitus 20-årsjubileum

Under två dagar, 27-28 april, firades det storstilat i Söderhamn då Nitus (nätverket för kommunala lärcentra) hade sitt 20 års jubileum och vårstämma.

Bildbeskrivning

Dag 1

Vid entrén till CFL Söderhamn hade röda mattan rullats ut och 70-talet gäster bjöds på snittar och bubbel. Efter mingel fortsatte morgonen med att värdparet Thomas Norgren, chef kommunstyrelsen Söderhamns kommun, och Ann-Sofie Gustafsson, vice ordförande i Nitus tillika enhetschef för förbundets lärcentra och FoU, hälsade alla välkomna.

Nytänkande Söderhamn

Fortsatte gjorde Söderhamns kommunalråd Sven-Erik Lindestam som berättade om Söderhamns historia från det att man fick stadsprivilegier år 1620 fram till idag. Hur man i en kommun med nedläggningar av flera stora industrier måste tänka om och hur man då satsat på flexibelt lärande och entreprenöriellt förhållningssätt.

Nitus 20 år

Måste våga

Mattias Åhlund, direktionens ordförande för Hälsinglands utbildningsförbund, tog sedan vid. Han berättade i sin tur om historiken bakom utbildnings­förbundet där CFL Söderhamn är en del. Han ville rikta ett tack till de modiga politiker som vågat satsa på utbildningsförbundet.

”Vi måste våga göra fel för att vi ska utvecklas”, menar Mattias.

Nitus från 1996 till idag

Vidare berättade Kent Wallén, Nitus ordförande, samt Jan Bäcklin om Nitus historia. Gästerna togs med på en bildodyssé från Nitus alla vårstämmor under dess 20 år sedan bildandet den 4 juni 1996 i Söderhamn.

Nitus 20 år

Kommunikation

Sista punkten på förmiddagens späckade program bjöd Kjell Dahlin på i sin föreläsning; ”Allt kommunicerar. Alltid. Vad kommunicerar du?” En tanke­väckande timme om betydelsen av mötet och personliga relationer i det stora informationsbrus som omger oss i dagens samhälle. 98 % av kommunikationsbruset försvinner ur vårt minne medan 2 % lagras i vårt långtidsminne och det är de där vi skapat ett personligt avtryck hos våra medmänniskor.

Efter en gemensam lunch fortsatte man med Nitus stämma. Under eftermiddagen hann även Linus Larsson, vinnaren av TV4:s Hela Sverige bakar 2015 samt en profil från Söderhamn, komma på besök och berätta om sin resa i programmet.

Nitus 20 år, Linus vinnaren av Hela Sverige bakar

Gästerna fick även möjlighet att dekorera sin egen cupcake till eftermiddagskaffet.

Dag ett avslutades med gemensam middag och underhållning.

Dag 2

Nitus 20 år

Jonglering, demokrati och identitet

Dag två inleddes av Gycklargruppen Trix, idag bestående av Erik och Per Holst. Förutom att bjuda på jonglering i olika svårighetsgrader berättade de om en föreställning de brukar hålla riktad till ungdomar kring demokrati och identitet. Under föreställningen får ungdomarna besvara frågeställningar kring sin framtid, hembygd och hur väl de anser att de kan och får vara med att fatta viktiga beslut. Detta är viktiga fråge­ställningar som man lyft tillsammans med Lotta Svensson, forskare vid Hälsinglands utbildningsförbunds FoU-verksamhet, och som hon tittat på i sin avhandling ”Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån”.

Nitus 20 år

Högre utbildning

En viktig del i att ha levande högre utbildning i regionen står Högskolan i Gävle för eftersom ca 80% av högskolans närmare 14000 studenter är från länet. Många väljer också att stanna kvar och arbeta i regionen efter sin utbildning.

Nästa gäst på programmet var därför Bengt Eriksson som är rektorsråd på högskolan. Han berättade att man just fått sök­siffror för året och att högskolan ökar i antalet förstahands­sökande med 13% från förra året. Detta är att jämföra med hur det generellt ser ut i landet där högskolor och universitet ser en nedgång i antalet förstahandssökande med 3%. Utmaningar man ser framöver är att arbeta vidare med att effektivisera distansundervisningen samt att utveckla arbetet med tillämpad forskning, dvs forskning som är relevant för det omgivande samhället.

Låg utbildningsnivå i Hälsingland

I Hälsingland har vi generellt en låg utbildningsnivå och för att på något sätt närma forskningen i samhället och avdramatisera högre studier bildade CFL Söderhamn en FoU-verksamhet. Det startade som ett högriskprojekt men idag har verksamheten funnits 15 år på CFL i Söderhamn. Ann-Sofie Gustafsson, enhetschef på FoU, berättade att man jobbar hårt med att leta finansiering samt att öka förståelsen för vinsten med forskning ute i samhället. Forskarna som sitter vid CFL Söderhamn har alla olika bakgrund men ser det som ett stort värde med att ha en gemensam miljö där man kan träffas och bolla idéer.

Seminarier

Under resten av förmiddagen och eftermiddagen fick stämmans gäster möjlighet att delta i valbara seminarier kring kopplingen mellan lokalt näringsliv, lärcentra och akademi/FoU. De kunde bland annat lyssna till forskare från FoU-verksamheten, Mats Brenner från Högskolan i Gävle som pratade om lärcentras roll när lärosäten arbetar mer med nätbaserat lärande och datoriserad tentamen, lokal politik och vikten av lärcentrum och annat matnyttigt.

Två fullspäckade dagar till ända!

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund