Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Normkreativa förändringar

INBJUDAN: Hur beskriver den icke normativa världen den normativa och hur beskriver den normativa världen den icke normativa?

Bildbeskrivning

Inbjudan till Rum för normkreativa förändringar

Hur beskriver den icke normativa världen den normativa och hur beskriver den normativa världen den icke normativa? Mötet sker endast där beskrivningarna samstämmer.

Var befinner sig din arbetsplats/organisation/människa? Kom och ta reda på.

Dagens innehåll:

Rum för normkreativa förändringar‌

9.30

Ankomst och fika

9.50

Performance

10.00  

De osynliga individerna i samhället, vilka är de?

Föreläsning och samtal

Hur påverkar din utbildningsbakgrund resten av ditt liv?

Interaktivt arbete

12.00

Lunch

13.00

Vad händer när våra olika regelverk inte har kontakt med varandra? Föreläsning och samtal

Socioekonomisk bakgrund, nutid och framtid.

Interaktivt arbete

När den synliga världen får syn på den osynliga, vad gör vi av mötet? Öppet samtal

15.30

Fika och avslutning

 

Tid: Torsdag den 17 november 2016, kl 9:30 - 16:00

Plats: CFL Bollnäs, Heden hus 116

Kostnad: 300 kronor. I priset ingår seminariedagen inkl. fika och enkel lunch.

Anmälan

Skicka din anmälan till lena.baleus@hufb.se senast fredag 11 november. Deltagarnas namn, fakturaadress och ev. uppgift om specialkost.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36 
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 13 10

E-post

Utbildningsledare

Lena Baleus

Tfn 010-454 11 48

Mobil 072-217 74 13

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund