Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Ny yrkesutbildning startar

Vallviks bruk utanför Söderhamn står inför en
generationsväxling och startar i samarbete med CFL Söderhamn en automationsteknikerutbildning.

Bildbeskrivning

Petra Lindström, utbildningssamordnare CFL Söderhamn, Ronny Svensson, arbetsledare Vallviks bruk, Hanna Virsand, personalavdelningen samt Roger Nordin, underhållschef, informerade häromveckan intresserade av den nya
automationsteknikerutbildningen.

Arbetsplatsförlagd utbildning

- Vi arbetar mycket med individuella lösningar för de studerande, säger Petra Lindström, utbildningssamordnare på CFL Söderhamn.

Pensionsavgångar

De närmaste åren räknar Vallviks bruk med många pensionsavgångar. Mot den bakgrunden samverkar företaget och CFL Söderhamn när det gäller yrkesutbildningar.

Automationsteknikerutbildningen är en ny utbildning.

- Vi måste hitta en kompensbas och det finns i dag ingen riktigt bra utbildning som är ett mellanting av gymnasieutbildning och högskoleutbildning, säger Roger Nordin, underhållschef vid Vallviks bruk.

Positivt samarbete

Hanna Virsand från Vallviks bruks personalavdelningen ser positivt på samarbetet med CFL Söderhamn. Det finns sedan tidigare ett samarbete vad gäller utbildning av process­operatörer.


Utbildningen till automationstekniker omfattar cirka 70 procents arbetsplatsförlagd utbildning och 30 procent teoretiska studier. Handledare finns tillgänglig på arbetsplatsen och lärare från gymnasieskolans el- och energiprogrammet är knuten
till utbildningen som berättigar till CSN.

Utbildningen som är 20 veckor startar i oktober och antalet platser är begränsat. Sökande ska ha genomgått el- och energiprogrammet eller motsvarande.

Läs mer om utbildningen och hur du ansöker

Kontakt

Kontakt

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Utbildningssamordnare

Petra Lindström

Tfn 010-454 13 36

Mobil 073-461 44 85

Sofie Arrheden

Tfn 010-454 12 86

Mobil 073-091 43 21

CFL Söderhamn
Studie- och yrkesvägledare

Anna Kleemair

Tfn 010-454 10 59

Jeanette Österman

Tfn 010-454 10 64


Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund