Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Peppade pedagoger

Vuxenutbildningens pedagoger och rektorer samlades för fortbildning/erfarenhetsutbyte, samt att stärka både samsyn och samverkan mellan våra CFL. En mycket givande dag som vässade vår verksamhet!

Pedagoger på läktaren

Fortbildning och erfarenhetsutbyte

Tisdagen den 10 januari träffades förbundets vuxpedagoger och rektorer på CFL Söderhamn för en gemensam fortbildningsdag med erfarenhetsutbyte. Förutom information om den politiska visionen, målen, aktuella förändringar inom vuxenutbildningen och hur undervisningen kan göra eleverna väl förberedda för yrkeslivet eller för fortsatta studier togs följande upp och diskuterades ämnesvis med avslutande redovisningar:

Pass 1 - förmiddag

Varför är det viktigt att veta vart eleverna är på väg (mål med studierna/studieplan), och hur påverkar det din undervisning?
Hur kan du utforma din undervisning för att göra eleverna självständiga och anställningsbara?

Pass 2 - eftermiddag

Hur utformar du din undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov?
Vilken typ av stöd, strukturer eller kompetensutveckling behöver du som pedagog för att vi ska nå våra mål?

Efter en givande dag med erfarenhetsutbyte, nya lärdomar, tips och ideér fick rektorerna i uppdrag att sammanställa gruppernas eminenta skriftliga anteckningar och återkomma med sammanställning om hur vi går vidare. Ett annat syfte med dagen var också att stärka samsyn och samverkan mellan CFL-enheterna.

Rektorer på scenen

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund