Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Plugga på hemmaplan!

CFL Bollnäs är en av fyra lärcentra i Gävleborgs län som tillsammans med Högskolan i Gävle har möjlighet att erbjuda tekniskt basår som ger behörighet att studera till högskoleingenjör.

Bildbeskrivning

Tekniskt basår

- Det är en fin chans för dem som vill plugga på hemmaplan, säger Ann-Sofie Gustafsson, enhetschef och ansvarig för högskoleverksamheten inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

Det ger också en möjlighet till kontakter med lärcentra och ett lyft för hela verksamheten. I Bollnäs kan man också läsa de naturvetenskapliga ämnena för att förbereda sig för andra naturvetenskapliga eller tekniska studier.

- Vi erbjuder flera alternativa vägar för att ta sig vidare i livet, säger Anders Danielsson Lans, rektor vid CFL Bollnäs, vuxen­utbildningen.

CFL Bollnäs Anders Danielsson Lans

God lärarkompetens

Hälsinglands Utbildningsförbund har lärarkompetensen för de naturvetenskapliga ämnena och kan dels erbjuda tekniskt basår, dels kommunala spåret att läsa enstaka kurser i matematik, fysik och kemi som ger behörighet till högskole­studier.

- För oss känns det bra att kunna ge de studerande alternativ; betyg enligt den ordinarie vuxenutbildningen eller
reserverad plats på högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle, betonar Anders Danielsson Lans.

Förberedd för högskolan

Basel Dahan och Mats Fröjd är två av lärarna som kommer att ansvara för undervisningen.

- Det är bra för de studerande att möjligheten att studera och komplettera finns, säger de. Här finns möjligheten att förbereda sig för högskolestudier.

De ser det också som positivt att de studerande kan studera på hemmaplan.

- Det här ger ytterligare en variant i Hälsingland till förberedande studier på högskola, konstaterar Basel och Mats.

Basel och Mats, lärare vid CFL Bollnäs

Samverkan A och O

Anders Danielsson Lans, rektor, ser också en stor vinst i fler aktörer som samverkanspartners. Grannkommunen Ovanåker har visat intresse för utbildningsplatser.

- Vi har redan elever i Söderhamn, där tekniskt basår i dag bedrivs, säger Åke Lind, som är utbildningsansvarig för Kommunala Vuxenutbildningen i Ovanåkers kommun.

Han hoppas att man enas om samarbete över kommun­gränserna för att bredda utbildningsmöjligheterna för eleverna.

- Samverkan ger nya möjligheter att nå ut bredare, betonar också Anders Danielsson Lans som ser det som en förmån att CFL Bollnäs till hösten har kvalificerade kurser i tekniska ämnen.

- Det här ger nya vägar mot tekniska yrken!

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

Rektor

Anders Danielsson Lans

Tfn 010-454 11 26

Mobil 072-529 12 08

Verksamhets­utvecklare högskola och forskning

Ann-Sofie Gustafsson

Tfn 010-454 10 63

CFL Bollnäs
Studie- och yrkesvägledare

Pia Olsson

Tfn 010-454 11 34

 

Agneta Nyegårdh

Tfn 010-454 11 09


Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund