Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

SFI och drama via telebild

Sedan i hösten 2016 har SFI-grupper från Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn undervisats av dramapedagoger på distans.

Bildbeskrivning

Ny typ av undervisning

Det började med att SFI och slussverksamheterna hade långa köer och för att lätta på "proppen", korta ner köerna och att effektivisera utbildningen blev Alicija Rowinska och Sara Gomes tillfrågade om att undervisa på ett nytt sätt. Via telebildanläggningar kommunicerar de med SFI-elever ute i verksamheterna (CFL Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn) och lär ut både svenska och pratar om värdegrunder med hjälp av drama och olika övningar. Både Alicja och Sara brinner för just dramapedagogik där de lätt kan gestalta olika karaktärer som eleverna för bekanta sig med. Det kan handla om vardags- och konfliktsituationer som eleverna får ta del av och engagera sig i.

- Det blir mycket dynamik i övningarna, konstaterar Sara medan grupperna diskuterar var och hur de agerar i olika situationer.

Aldrig mött deltagarna

Varje vecka träffar de SFI-grupperna en gång i veckan och oftast två eller tre grupper deltar åt gången.

I två terminer har Sara och Alicja "träffat" sina elever på andra sidan kameran och skärmarna, och det har gått över förväntan.

Rolf-Göran, språkhandledare CFL Bollnäs, har varit på elevernas sida om kameran och hjälpt till i undervisningen.

- Till en början var de nya eleverna lite avvaktande, tillägger Rolf-Göran Hörnberg. Under värdegrundsövningarna med samtal i grupp är de mycket aktiva.

Inget är rätt och inget är fel

I just värdegrundsövningarna där inget är rätt och inget är fel har eleverna visat stort engagemang. De använder sitt nya språk på ett, efter förutsättningarna, bra sätt för att förklara vad var och en tycker i frågställningarna.

Eftersom flera grupper med många olika kulturer samtalar om ett diskussionsämne kommer många åsikter och förståelser fram.

Olika karaktärer i olika situationer

Alicja och Sara har spelat in historier med olika vardags- och konfliktsituationer med olika karaktärer för att kunna förmedla språket anpassat efter olika sammanhang.

Eleverna får läsa texter och göra olika övningar som relaterar till de inspelade dramerna.

Kontakt

Kontakt

CFL Bollnäs

Läroverksgatan 36
821 33 Bollnäs

Tfn 010-454 12 40

E-post

CFL Nordanstig

Södra vägen 8
829 50 Bergsjö

Tfn 010-454 12 60

CFL Söderhamn

S Järnvägsgatan 7
826 80 Söderhamn

Tfn 010-454 12 80

cfl@hufb.se

SFI + dramapedagogik

Alicja Rowinska

Tfn 010-454 11 19

Sara Gomes

Tfn 010-454 12 31

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund