Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Skolverket gillar vår SFI

Under torsdagen kom Skolverket på besök för att föra en dialog med Hälsingekommunerna om den stundande SFI-reformen.

Bildbeskrivning

SFI-reformen

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) upphör som en egen skolform och går in den kommunala vuxenutbildningen. De nya lagkraven träder i kraft 1 juli i år och av den anledningen ville Skolverket träffa Hälsinglands Utbildningsförbund och övriga hälsingekommuner. Rektorer, studie- och yrkesvägledare och lärare hade samlats på CFL i Söderhamn.

"Dialogen handlade bl.a. om nya målgruppsanpassade, sammanhållna studievägar vilket innebär att eleverna ska få utbildning som är bättre anpassad efter deras utbildnings­bakgrund och att huvudmannen i högre grad ska verka för att SFI-undervisningen erbjuds på tider som passar eleven", säger Cecilia Torstensson som är rektor vid CFL Söderhamn.

"Det som kändes kul var att vi fick positiv respons från skolverket med vårt jobb just inom vägledning för nyanlända, då de lyfter det som en viktig punkt", säger Anna Kleemair som är studie- och yrkesvägledare vid CFL Söderhamn.

Då studie- och yrkesvägledning för SFI är ett av lagkraven har förbundet rekryterat tre nya studie- och yrkesvägledare (SYV) till CFL Bollnäs, CFL Nordanstig och CFL Söderhamn.

"Där är vi verkligen med i matchen - en SYV är redan på plats och två till är på ingång", säger vuxenutbildningens verksamhetschef Jonny Engström.

Spännande utmaningar

Fler intressanta utmaningar är flexibiliteten med bland annat kvälls- och distansundervisning. Just distansundervisning är något som även Hälsinglands Utbildningsförbund börjat jobba med. Fjärrundervisning pågår och följs med stort intresse från både landshövding och politiker.

Dialogen med Skolverket handlade mycket om utmaningar inför framtiden, något förbundet ser fram emot att arbeta för bästa möjliga måluppfyllelse.

skolverket mötte hälsingekommunerna

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund