Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Större satsning på vuxnas yrkesutbildning!

Hälsingekommunerna kommer att ta del av ett välkommet mångmiljonstöd från Europeiska socialfonden för att utveckla vuxnas yrkesutbildning.

Bildbeskrivning

Mångmiljonstöd

Hälsinglands Utbildningsförbund, Hudiksvalls, Ljusdals och Ovanåkers kommuner kommer tack vare mångmiljonstöd från ESF (Europeiska socialfonden) nu att kunna utveckla samarbetet med varandra och med det lokala arbetslivet. Målet med satsningen är att bygga upp en så effektiv yrkesutbildning som möjligt anpassad till den efterfrågan på kompetens som finns i landskapet.

- Det finns en obalans mellan den kompetens som efterfrågas i arbetslivet och den som finns bland våra arbetssökande och det vill vi råda bot på, säger Jonny Engström, vuxenutbildningschef inom Hälsinglands Utbildningsförbund.

Utveckla yrkesutbildningen

- Vi kommer kunna växa och utveckla vår yrkesutbildning, vägledning och validering av vuxna i Hälsingland, ett mycket tacksamt stöd från ESF, menar Klas Tallvid, koordinator på förbundet.

Utvecklingsarbetet kommer innebära förstärkt samarbete kring viktiga insatser som kan kopplas till yrkesutbildning:

  • stärkt studie- och yrkesvägledning,
  • bättre möjligheter till validering av kunskaper och kompetenser,
  • bättre bedömning av yrkeskunskaper som erhållits i andra länder,
  • effektivare användning av distansteknik och utbildning direkt på arbetsplatser,
  • utökad samverkan med lokala företag

Kontakt

Kontakt

Projektkoordinator

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund